วิจัยพบ ผู้สูงอายุที่ใช้งานโลกออนไลน์ จะรู้สึกว่า “ชีวิตมีคุณค่า” มากกว่า คนมีอายุที่ไม่ออนไลน์เลย ร่วม 3 เท่า


เมื่อเรากล่าวถึงผู้สูงอายุกับโลกออนไลน์ หลายคนก็อาจจะมองว่าทั้งสองไม่ใช่สิ่งที่เข้ากันเลย เพราะตามปกติแล้วผู้คนก็มักจะมีภาพลักษณ์ติดหัวว่าคนแก่จะไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ

แต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าพวกเราอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนี้แล้วก็เป็นได้ เพราะล่าสุดนี้เองรายงานประจำปีเรื่องสังคมสูงวัยที่ประเทศญี่ปุ่น ก็เพิ่งจะออกมาเปิดเผยว่า

ผู้สูงอายุกว่า 83% นั้นจะมีการใช้งานโลกออนไลน์ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง และพวกเขายังมักรู้สึกว่าตนมีคุณค่าที่ยังมีชีวิตและรู้สึกมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมากขึ้น เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ใช้งานสื่อโซเชียลหรือออนไลน์เลยด้วย

โดยผลการศึกษานี้เกิดขึ้นจากการทำแบบสำรวจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจำนวน 2,049 คนทั่วประเทศ (เป็นผู้ชาย 984 คน ผู้หญิง 1,065 คน)

ซึ่งจากผลสำรวจทีมงานได้พบว่ามีผู้สูงอายุที่ใช้งานสื่อโซเชียลหรือออนไลน์ (ติดต่อครอบครัวทางอีเมล, หาข้อมูล, ช็อปปิ้งออนไลน์ หรือใช้งานสื่อโซเชียล) โดยเฉลี่ยถึงราวๆ 33% ที่บอกว่าตน “มีจุดมุ่งหมายในชีวิตสูง”

ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่ใช้งานสื่อโซเชียลหรือออนไลน์เลยจะมีคนตอบว่าตน “มีจุดมุ่งหมายในชีวิตสูง” เพียง 10.3% น้อยกว่าอีกกลุ่มถึง 3 เท่า

น่าเสียดายที่การสำรวจนี้ไม่ได้มีการสำรวจลึกลงไปว่าสื่อโซเชียลหรือโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือไม่ มันจึงเป็นไปได้ว่าคนที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตจะชอบเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกัน

แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามด้วยแนวโน้มที่ในอนาคตคนสูงอายุจะใช้งานอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ผลวิจัยเช่นนี้จึงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แย่นักก็เป็นได้

 

 

ที่มา

www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2022/zenbun/pdf/1s3s_02.pdf

soranews24.com/2022/06/19/government-study-finds-seniors-active-online-more-likely-to-feel-life-is-worth-living/

www.jiji.com/jc/article?k=2022061400293&g=pol


Like it? Share with your friends!

Choose A Format