เปิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปีหน้า “เวียดนาม” มุ่งพัฒนา “e-government” ใช้ AI – Big Data – Blockchain


สำนักข่าวเทคโนโลยี Techsauce รายงานอ้างอิงจากสื่อเวียดนาม ถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศเวียดนาม ภายใต้กลยุทธ์ “รัฐบาลดิจิทัลปี 2021-2025” ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่เวียดนามประกาศเข้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “e-government” เพื่อพัฒนาประเทศให้ทันยุคดิจิทัล

แผนงานนี้ เป็นยุทธศาสตร์ที่จะใช้ตั้งแต่ปี 2021 ไปจนถึง 2025 และต่อเนื่องกับแผนใหม่ที่จะออกมาในอนาคต ยาวถึงปี 2030

 

 

แผนงานดังกล่าว ถูกสรุปออกมาเป็น 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเชิงกว้างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

-พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผ่านการดำเนินงานที่ปลอดภัยรัดกุมที่สุด บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล

– ปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน ให้มีพื้นฐานบนข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล

– นำเสนอคุณภาพบริการภาครัฐที่ดียิ่งขึ้น ตัดสินใจได้ฉับไวยิ่งขึ้น และวางนโยบายได้ดียิ่งขึ้น

– ใช้งานทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า

– พัฒนาการอำนวยความสะดวกของภาครัฐในด้านต่างๆ นำประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

– รับรู้ปัญหาในด้านสังคม-เศรษฐกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและพัฒนา

 

 

สำหรับบริการหลักๆ ที่เราน่าจะได้เห็นเกิดขึ้นในเวียดนาม ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้านั้น ก็อาจจะประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ และเสริมบริการต่างๆ เข้ามาเช่น..

– การสร้างฐานข้อมูลกลางของเวียดนาม เพื่อทำฐานข้อมูลประชากรขนาดใหญ่ ผ่านเทคโนโลยี Big Data และเรียกใช้งานได้ทันที กรณีที่ต้องการข้อมูลของประชาชน

– การพัฒนาข้อมูลเฉพาะด้าน เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการเกษตร ฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน

– การพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครือข่ายหน่วยงานรัฐ

– การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง AI, Blockchain หรือ Internet of things  มาใช้งานในหน่วยงานรัฐ จากที่ก่อนหน้านี้มีแค่การศึกษาวิจัย หรือเป็นการใช้งานในภาคเอกชนเท่านั้น

ซึ่งถ้าสามารถเดินตามแผนที่วางไว้ จะช่วยให้รัฐบาลของเวียดนามพัฒนาขึ้นทัดเทียมกับอีกหลายชาติในอาเซียนและเอเชียได้

 

ปิดท้ายด้วยเป้าหมายของแผนการณ์ในครั้งนี้..

รัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่า ถ้าดำเนินงานได้ตามเป้าที่วางไว้ ในปี 2030 เวียดนามจะเป็นประเทศที่ติดอันดับ 30 ประเทศแรกของโลก ในด้านรัฐบาลดิจิทัล ตามการจัดอันดับของ UN

ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าตอนนี้เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 86 ส่วนประเทศไทยนั้น อยู่อันดับที่ 57 ของโลกในที่ล่าสุด

โดยมีท็อป 3 ประเทศก็คือเดนมาร์ก เกาหลีใต้ และเอสโตเนีย ตามลำดับ

 


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Choose A Format