เกาหลีใต้เปิดรับแรงงานไทยกว่า 6,000 คน ไม่จำกัดวุฒิ งานสายการผลิต เกษตรและปศุสัตว์


นับว่าเป็นข่าวดีของคนไทยที่กำลังมองหาโอกาสในการไปทำงานที่เกาหลีใต้ เพราะคราวนี้เป็นการเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โควตารวมแล้วเกือบ 6,000 คนเลยทีเดียว

 

 

ล่าสุดกระทรวงแรงงานไทยและกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

โดยกรมการจัดหางานไทยจะเป็นหน่วยงานผู้ทำหน้าที่รับสมัคร คัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่งผู้จะไปทำงานได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้…

– การทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)

– ทดสอบทักษะการทำงาน ตามสำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีกำหนด

ประเภทงานและวันที่เปิดรับสมัครมี 2 ประเภท

– กิจการอุตสาหกรรมการผลิต โควตา 5,671 คน ชาย 2,836 คน หญิง 2,835 คน กำหนดรับสมัคร 24 -28 มีนาคม 2565

– กิจการเกษตรและปศุสัตว์ โควตา 342 คน ชาย 171 คน หญิง 171 คน กำหนดรับสมัคร 20 – 22 เมษายน 2565

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจและประสงค์อยากสมัครสอบ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th แต่จะเลือกสมัครสอบได้ประเภทงานเดียวเท่านั้น

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที เลือกศูนย์สอบได้ 2 ศูนย์ มีที่กรุงเทพฯ และอุดรธานี พร้อมกับชำระเงินค่าสมัคร 830 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 18-39 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง

– ไม่เป็นโรคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด

– ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคม ความมั่นคง และไม่มีประวัติการถูกลงโทษจำคุก

– เป็นบุคคลไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

– ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

– เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

– ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

 

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว รวบผมให้เห็นใบหูและไม่สวมเสื้อสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (ประเภทไฟล์เป็น JPG และความละเอียด 10-15KB)

2. ถ่ายหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) ต้องชัดเจน ระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน (ประเภทไฟล์เป็น JPG ความละเอียด 60 – 100 KB)

3 . ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ต้องชัดเจน และระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน (ประเภทไฟล์เป็น JPG ความละเอียด 60-100 KB)

 

ติดตามการประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี วัน เวลาและสถานที่ทดสอบ ตามเว็บไซต์ด้านล่าง

www.facebook.com/epstoeawww.hrdkoreathailand.com / www.doe.go.th/overseas

ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565

ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

– กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9429 / 0 2245 6716

– สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

– สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

– สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

 

เอกสารประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานแบบ PDF กดตรงนี้เลย

 

แหล่งอ้างอิง: doe.go.th

 

ติดตาม CatDumb ได้ในช่องทางอื่นๆ

Website: www.CatDumb.com

Youtube: www.youtube.com/c/CatDumbTV-Youtube

Instagram: www.instagram.com/catdumbnews/

TikTok: www.tiktok.com/@CATDUMBtv


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Choose A Format