ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดนโหวตคว่ำไม่รับหลักการ


วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) ที่รัฐสภาได้มีการเปิดโหวตเพื่อร่วมลงมติวาระหนึ่งขั้นเพื่อรับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….”

(ยกเลิกมาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 7 มาตรา 159 วรรคแรก เพิ่มมาตรา 193/1 มาตรา 193/2 แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 11 หมวด 12 มาตรา 256 หมวด 16 ยกเลิกมาตรา 269 มาตรา 270 มาตรา 271 มาตรา 272 และมาตรา 279)

โดยมีมติออกมาแล้วด้วยคะแนนเสียง 473 ต่อ 206 เสียง ไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำเสนอโดย ไอติม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และคณะ

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นำร่องโดยกลุ่ม Resolution ที่เรียกการเคลื่อนไหวว่าเป็นการ “รื้อระบอบประยุทธ์” มีประชาชนเข้าร่วมลงชื่อจำนวน 150,921 คน ถือเป็นภาคสามของการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 และเป็นครั้งที่สองที่ร่างจากประชาชนได้เข้าสู่สภา มีเนื้อหาสำคัญพุ่งไปที่การยกเลิกวุฒิสภา

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวเลเซอร์

 

 

ที่มา:

https://www.pptvhd36.com/news/การเมือง/160677

https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000113973

https://www.komchadluek.net/news/492903

https://www.sanook.com/news/8474898/


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Choose A Format