ส.ว.หนุนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาองค์กรคนดี สร้างต้นแบบที่ดีของชาติ


1 แชร์

ส.ว.หนุนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาองค์กรคนดี สร้างต้นแบบที่ดีของชาติ

วันนี้ (23 สิงหาคม 64) สำนักข่าว The Momentum รายงานว่า ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภาที่ถูกเลือกโดยคสช. ได้อภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือสิ่งสำคัญที่สุด

เพราะถ้าคนไทยมีคุณภาพ มีสุขภาพดี เป็นคนดี เป็นคนเก่ง ประเทศไทยก็จะมั่นคง ยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์ของชาติก็ประสบความสำเร็จ

ทั้งยังชี้ว่า ปัจจุบันความขัดแย้งในสังคม เกิดขึ้นจากความต่างละหว่างเจเนอเรชัน ประสบการณ์ชีวิตที่เจอมาและความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน รวมถึงแตกต่างด้านคุณธรรม ซึ่งก็คือ ความรู้สึก ความคิด จิตใจ

“คุณธรรมคือความดี ความดีคือสิ่งที่มนุษย์ต้องมี เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข เกิดการให้ซึ่งกันและกัน เกิดความรัก ความรักทำให้เกิดการพัฒนา สร้างความเจริญให้ทุกอย่าง ความดีหรือคุณธรรมต้องใช้เวลาปลูกฝัง ความดีสำคัญกว่าคนเก่ง เพราะคนดีย่อมสร้างความสุข แต่คนเก่ง ถ้าไม่ดีก็สร้างความทุกข์และความเสียหายให้กับผู้อื่น”

ดร. ศิรินา จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้น โดยเน้นคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนไทย ได้แก่ กตัญญู มีวินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา

โดยระบุว่า ความรักชาติทำให้เกิดความกตัญญู มีวินัย และศาสนาทำให้เกิดความสุจริต

รวมถึงพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 สร้างความพอเพียงให้เกิดความสุข และปัจจุบันคือจิตอาสา

“การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาว แต่ต้องทำ เพราะให้ถือเป็นหน้าที่ การสร้างคนไทยให้ดีเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกกระทรวง นักการเมืองทุกคน เอกชนทุกภาคส่วน และเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน เป็นตัวอย่างที่ดีของประชากรโลก ถ้าสามารถสร้างคนไทยให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน มีจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ความเก่งและความสามารถจะตามมาเอง

ซึ่ง ดร. ศิรินา ได้เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาองค์กรคนดี ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชุน ช่วยรัฐบาลสร้างต้นแบบที่ดี เป็นตัวอย่างของสังคม

“เพราะสมัยนี้ความรู้มีทุกแห่ง ความสามารถสร้างได้ไม่ยาก สำคัญที่ว่า คนไทยทุกเจเนอเรชันต้องการมีตัวอย่างที่ดี มีข้อคิดที่ดี ต้องการให้ทุกองค์กรในประเทศไทยสร้าง ‘องค์กรคนดี’ เป็นสังคมของคนดี โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ธุรกิจใหญ่ๆ สร้างองค์กรคนดีของตัวเอง และภาคประชาสังคมทุกจังหวัดร่วมกันตั้งองค์กรคนดี”

นอกจากนี้ยังขอให้สื่อร่วมมือสร้างสื่อคุณธรรม เผยแพร่สิ่งดีงามของไทย สร้างคนดี และเป็นคนกำลังใจให้คนไทยอยากทำความดี

 

 

ที่มา : The Momentum


ถ้าชอบเนื้อหา อย่าลืมส่งปลาทูให้ผู้เขียน...

1 แชร์
ติดตาม
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
เลือกประเภทเนื้อหา
เล่าเรื่อง-สอบถาม
ตั้งกระทู้ถาม หรือเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมภาพประกอบเนื้อหา
รูปภาพ
โพสต์ภาพน่าสนใจ ทั้งสวยงาม น่ารัก หรือฮาๆ ก็มาได้หมด
จัดอันดับ
บทความจัดอันดับสิ่งต่างๆ สมาชิกสามารถโหวตให้อันไหนขึ้นมาติดท็อปสุดก็ได้
จัดประกวด
คล้ายบทความจัดอันดับ แต่สมาชิกสามารถส่งเรื่องของตัวเอง มาโหวตแข่งกันได้
โพลล์
ทำโพลล์สอบถามความเห็นเพื่อนๆ ว่าคิดยังไงกับแต่ละเรื่องบ้าง?