ป.ป.ท.ลงตรวจเสาไฟรูปหงส์ พบวัสดุมั่นคงแข็งแรง มีนอตใหญ่ยึด ยังไม่พบการทุจริต


จากประเด็น เสาไฟประติมากรรม ที่สังคมมีข้อกังขาว่าอาจมีการทุจริตจนกลายเป็นกระแสขึ้นมา ล่าสุดได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟรูปหงส์ที่ จ.พังงา ยังไม่พบการทุจริต

ล่าสุด กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พร้อมกับ นาวาเอก สยาม เชิดชิด รอง ผอ.กรมน.จังหวัดพังงา (สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เสาไฟรูปหงส์ เขตเทศบาลตำบลทับปุด จ.พังงา

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่า โครงการเสาไฟรูปหงส์เริ่มขึ้นเมื่อปี 2559 ถึง 2561 จำนวน 82 ต้น เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,213,000 บาท แบ่งออกเป็น 4 โครงการ

– โครงการแรก จำนวน 39 ต้น รวมเป็นเงิน 3,250,000 บาท เฉลี่ยราคาต้นละ 83,333.33

– โครงการสอง จำนวน 11 ต้น รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เฉลี่ยต้นละ 81,818.18 บาท

– โครงการสาม จำนวน 17 ต้น วงเงิน 1,165,000 บาท เฉลี่นต้นละ 68,529.41 บาท

– โครงการสุดท้าย จำนวน 15 ต้น วงเงิน 898,000 บาท เฉลี่ยต้นละ 59,866.67 บาท

หลังเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. และ กอ.รมน.พังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาไฟรูปหงส์ ก็พบว่ามีความมั่นคงแข็งแรง ใช้วัสดุคงทนถาวร ผู้รับเหมาใช้ปูนซีเมนต์เป็นฐานยึดด้วยนอตขนาดใหญ่ ไม่มีความผิดปกติ ทำให้ยังไม่พบการทุจริต

อย่างไรก็ตาม ได้มีการรวมรวบข้อมูล เอกสาร พร้อมรายละเอียดการตรวจสอบเบื้องต้น ส่งให้ทาง ป.ป.ช.ส่วนกลาง เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว

เพราะยังมีข้อสงสัยว่าโครงการเสาไฟรูปหงส์ดังกล่าว ทำไมมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 3 ปี แต่วิธีการแตกต่างกันทั้งประมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และ สอบราคา

ส่วนสเปกวัสดุ ก็จะตรวจสอบรายละเอียดที่เป็นเอกสารอีกครั้งว่าตรงตามระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ รวมทั้งสารเคลือบเสาไฟฟ้าดังกล่าวด้วย

 

 

ที่มา :

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2138997

 


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Choose A Format