เปิดโลก “เทคโนโลยีควบคุมสมอง” นักวิทย์ทดลอง ควบคุมสมองแมลงวัน ขยับปีกมันจากระยะไกล ได้สำเร็จแล้ว


นับตั้งแต่ในอดีตมนุษย์เราก็มีแนวคิดเสมอมาว่าในสักวันหนึ่ง เทคโนโลยีจะพัฒนาไปถึงจุดที่มนุษย์สามารถใช้มันควบคุมการทำงานของสมองได้จริงๆ

แต่สักวันที่ว่าก็อาจจะมาถึงเร็วกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็ได้ เพราะล่าสุดนี้เอง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิลเลียมมาร์ชไรซ์ ก็เพิ่งจะออกมาประกาศเลยว่า พวกเขาประสบความสำเร็จในการควบคุมสมองแมลงวัน ขยับปีกมันจากระยะไกลแล้ว!!

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมไฟฟ้า

โดยในตอนแรกพวกเขาได้ดัดแปลงพันธุกรรมของแมลงวันให้มันกางปีกเมื่อระบบประสาทบางส่วนถูกกระตุ้นด้วยความร้อน

ก่อนที่จะฉีดอนุภาคนาโนแม่เหล็กของเหล็กออกไซด์ซึ่งจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อพบกับสนามแม่เหล็กใส่สมองของมันอีกที

ผลที่ออกมาคือแมลงวันแบบพิเศษที่นักวิจัยจะสามารถควบคุมให้มันกางปีกเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านการเปิดปิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งแม้จะยังเป็นการทดลองควบคุมสมองที่ยังค่อนข้างหยาบ

แต่ก็เป็นการพิสูจน์แนวคิดที่น่าสนใจว่าเราสามารถดัดแปลงและเข้าควบคุมสมองสัตว์ด้วยเทคโนโลยีได้จริงๆ

และแม้ว่าวิธีการนี้อาจจะไม่ดีพอที่จะใช้ควบคุมสมองที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดได้ จนอาจจะยังต้องให้เวลาอีกากในการพัฒนา

แต่นักวิจัยก็หวังว่าความสำเร็จครั้งใหม่นี้ อาจจะนำไปสู่การรักษาแบบใหม่สำหรับโรคทางระบบประสาทหลายชนิด หรือแม้แต่ใช้ในการทำอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องจักรและสมองเลยเช่นกัน

 

 

ที่มา

www.nature.com/articles/s41563-022-01281-7

futurism.com/scientists-fruit-fly-brains-remote-control


Like it? Share with your friends!

Choose A Format