สแตนฟอร์ดทดลองแปลก เอาเซลล์ “สมองมนุษย์” ไปใส่ “สมองหนู” หวังนำไปสู่ ข้อมูลระบบประสาทใหม่ๆ


ด้วยเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ก็เดินทางมาถึงจุดที่พวกเขาจะสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์สมองของมนุษย์ในห้องทดลองแล้ว

แต่เคยสงสัยกันไหมว่าเจ้าสมองที่นักวิทยาศาสตร์เพาะกันนั้นมันสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง เพราะล่าสุดนี้เอง ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็เพิ่งจะออกมาทำการทดลอง

นำเซลล์สมองมนุษย์ไปปลูกถ่ายให้หนูเกิดใหม่ดู แถมยังพบว่ามันจะสามารถทำงานร่วมกับวงจรประสาทของหนูเอง ได้เสียด้วย

โดยในงานวิจัยนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการตัดต่อพันธุ์กรรมหนูให้พวกมันไม่ปฏิเสธอวัยวะจากภายนอก ก่อนที่จะแทนที่สมอง 1 ใน 6 ของมันด้วยเซลล์สมองของมนุษย์ ที่เพาะเลี้ยงมาให้ห้องทดลอง

โดยพวกเขาพบว่าในเบื้องต้นสมองที่ใส่เข้าไปจะสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับเซลล์สมองของสัตว์เองได้ และอาจด้วยเหลือในการชักนำพฤติกรรมของพวกมันด้วย

ดังนั้น ทีมวิจัยจึงหวังเป็นอย่างมากว่าการติดตามหนูพวกนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทในมนุษย์ และสมองที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของมันมากขึ้นได้

อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของการทดลอง มันก็อาจจะอาจเป็นไปได้ยากเช่นกัน ที่เราจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทในห้องปฏิบัติการอาจนำไปสู่อาการของโรคทางจิตเวชในคนจริงๆ ได้อย่างไร

และนี่ก็ยังไม่นับรวมถึงความเสี่ยงทางด้านจริยธรรมของงานวิจัยเอง ซึ่งทำให้หลายๆ คน อาจกังวลว่าวิจัยนี้ จะไปทำให้เกิดสัตว์ที่มีความสามารถสูงกว่าที่ควรจะเป็น หรือแม้แต่ทำให้สัตว์มี “ความเป็นมนุษย์” เลยด้วย

โชคดีที่สำหรับคำถามในจุดนี้ นักวิจัยจะยืนยันว่าพวกเขาฝังเซลล์เพียงส่วนเล็กๆ ไม่น่าจะทำให้เกิดปัญหาได้ แถมยังเลือกวางมันไว้ในส่วนหนึ่งของสมองที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อม มากกว่าการรับรู้หรือความรู้สึกตัวด้วย

 

 

ที่มา

www.nature.com/articles/s41586-022-05277-w

www.technologyreview.com/2022/10/12/1061204/human-brain-cells-transplanted-baby-rats-brains/


Like it? Share with your friends!

Choose A Format