เคมบริดจ์ชี้ ผู้มีอาการ Dyslexia จริงๆ แล้วอาจมี “พลังพิเศษ” ช่วยให้มนุษย์ปรับตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต


อ้างอิงจากผลการศึกษาในอดีต ราวๆ 20% ของ ประชากรโลกถือว่ามีภาวะความบกพร่องในการอ่านและการเขียน (Dyslexia) ซึ่งในอดีตถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก

แต่แนวคิดต่อภาวะ Dyslexia ของเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ เมื่อล่าสุดนี้เองมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้พบกับความจริงที่ว่า

ผู้มีอาการ Dyslexia นั้น จริงๆ แล้วอาจจะได้รับพลังพิเศษบางอย่างกลับมาเพื่อแลกกับความบกพร่องของพวกเขา และมันก็อาจจะช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ปรับตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคตด้วย

นั่นเพราะในการศึกษาผู้มีภาวะ Dyslexia นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า คนเหล่านี้มักจะมีความเชี่ยวชาญในการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักและมีความอยากรู้อยากเห็นสูงกว่าคนทั่วไปมาก

ทำให้ทีมงานคิดว่าอาการของพวกเขาแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ความบกพร่อง แต่มาจากการวิวัฒนาการของมนุษย์

ซึ่งพยายามทำให้บางคนอยากหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับโลก แทนที่จะจมอยู่กับข้อมูลเดิมๆ ที่เพียงแค่ถูกบันทึกไว้ และนำมาสอนในห้องเรียน

หากเป็นเช่นนั้นจริงๆ ทีมวิจัยก็เชื่อว่า หากสังคมเปลี่ยนมุมมองต่ออาการเหล่านี้ ผู้มีภาวะ Dyslexia ก็อาจจะมีบทบาทสำคัญในการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของเราได้เลย

เพราะพวกเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อยออกไปหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยมุมมองที่ไม่ถูกผูกมัดด้วยความคิดเดิมๆ และอาจเป็นผู้ช่วยล้มล้างความคิดผิดๆ ที่เราอาจเคยเชื่อมาก่อนด้วย

“เราเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้มีความบกพร่องในการอ่านและการเขียนนั้น อาจเป็นเพียงผลจากการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างการสำรวจข้อมูลใหม่ และการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ก็ได้

กลับกันการที่พวกเขามีอาการเช่นนี้อาจสามารถอธิบายความสามารถที่เพิ่มขึ้นในบางด้านของพวกเขา อย่างการค้นพบ การประดิษฐ์ และความคิดสร้างสรรค์ ของพวกเขาได้อย่างดีเลย”

คุณ Helen Taylor หนึ่งในทีมวิจัยระบุ

 

 

ที่มา

futurism.com/neoscope/dyslexia-human-evolution-study

www.cam.ac.uk/research/news/developmental-dyslexia-essential-to-human-adaptive-success-study-argues

www.cam.ac.uk/research/news/developmental-dyslexia-essential-to-human-adaptive-success-study-argues


Like it? Share with your friends!

Choose A Format