สาธารณสุขออกแถลงการณ์ “ขอให้คุ้มครองบุคลากรปฏิบัติงานต้านโควิด-19”


จากกรณีที่มีภาพของเอกสารการนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิดในนาม “พระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. …”

อันเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวกฎหมายดังกล่าวว่าจะเป็นการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองตัวบุคคลที่บริหารจัดการเกี่ยวกับโรคโควิดผิดพลาดด้วยการฝังชื่อลงไปกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงหรือไม่นั้น

ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขจึงแสดงจุดยืนพร้อมกับออกแถลงการณ์เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งด้านควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล จัดหายา เวชภัณฑ์ และวัคซีน

เนื่องจากทำงานและตัดสินใจบนภาวะเร่งด่วน มีข้อจำกัดเรื่ององค์ความรู้และทรัพยากร เพื่อลดวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

“กระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ เห็นพ้องต้องกันว่า โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง ที่มีผลกระทบในวงกว้างทุกมิติ ทำให้มีผู้คนเจ็บป่วยจำนวนมาก และบางครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ระบบสาธารณสุขของไทยได้ต่อสู้กับโรคนี้มานานเกือบ 2 ปี ด้วยสรรพกำลังทั้งภาครัฐ เอกชน จิตอาสา ประชาสังคม และประชาชน

ด้วยสถานการณ์ทุกด้านที่มีความเร่งด่วน ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลในทุกวิถีทางที่จะทำได้ รวมทั้งการจัดหายา เวชภัณฑ์และวัคซีน

ซึ่งการตัดสินใจและการทำงานในภาวะเร่งด่วน รวมทั้งมีข้อจำกัดในเรื่องขององค์ความรู้และทรัพยากร อาจก่อให้เกิดความไม่สมบูรณ์ หรืออาจเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานโดยสุจริตใจได้

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพข้างต้น ขอเสนอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาดำเนินการหามาตรการในการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักวิชาการต่างๆ เพื่อลดความวิตกกังวล และสร้างความมั่นใจในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป”

 

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวเลเซอร์

 

ที่มา:

https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/posts/6635656153126515


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Choose A Format