วิจัยชี้ ในความสัมพันธ์ระยะยาว เป็นคนหน้าตาดี มักจะได้เปรียบมากกว่า เป็นคนหุ่นดี


แม้ว่าเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ว่า ในชีวิตรักของผู้คน “นิสัย” เป็นสิ่งที่สำคัญกว่า “รูปลักษณ์ภายนอก” มันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกัน ว่าสิ่งแรกๆ ที่ผู้คนจะใช้ตัดสินใจหาคู่ ก็มักจะไม่พ้น “หน้าตา” หรือ “หุ่น” ของอีกฝ่ายอยู่ดี

ดังนั้น หลายๆ คนจึงอาจจะเคยนึกสงสัยกันบ้างว่าระหว่าง “คนหน้าตาดี” กับ “หุ่นดี” นั้น ตกลงแล้วใครจะได้เปรียบ ในความรักมากกว่ากัน เพราะนี้คือคำถามที่นักวิจัยในสหรัฐฯ เคยพยายามหาคำตอบกันในปี 2021 เลย

ในการวิจัยครั้งนี้ พวกเขาได้ให้อาสาสมัคร ชาย-หญิง 500 คน ตอบคำถามว่าหากพวกเขาสามารถออกแบบคู่รักในอุดมคติในสถานการณ์ต่างๆ ได้ พวกเขาจะให้ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพใดก่อน และพบว่า

– อาสาสมัครเพศชายที่ได้ออกแบบคู่ครองสำหรับ “ความสัมพันธ์ระยะยาว” โดยมากจะให้ความสำคัญกับ “ใบหน้า” มากกว่า “ลักษณะทางร่างกาย”

– แต่หากอาสาสมัครเพศชายที่ได้ออกแบบคู่ครองสำหรับ “ความสัมพันธ์ระยะสั้น” คะแนนโดยเฉลี่ย จะสลับไปในทาง “ลักษณะทางร่างกาย” มากกว่า “ใบหน้า” แทน

– กลับกันในกลุ่มอาสาสมัครเพศหญิง ไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ระยะไหน พวกเธอก็มักจะให้คะแนน “ใบหน้า” มากกว่า “ลักษณะทางร่างกาย” เสมอ

นักวิทยาศาสตร์คาดว่าที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้ อาจเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์เรามักเลือกคู่ในระยะยาว จากภาวะเจริญพันธุ์โดยไม่รู้ตัว

และด้วยความที่ใบหน้าเป็นสิ่งที่สามารถใช้ตัดสินภาวะเจริญพันธุ์ได้ง่าย (เช่นอายุเยอะไหม หรือสุขภาพดีไหม) คนส่วนใหญ่อาจจึงให้ความสำคัญกับใบหน้ามากว่าสิ่งที่สังเกตได้ยากอย่างร่างกายนั่นเอง

 

ที่มา

www.psychologytoday.com/us/blog/attraction-evolved/201904/what-qualities-really-attract-people-each-other

link.springer.com/article/10.1007/s40806-019-00187-z


Like it? Share with your friends!

Choose A Format