งานวิจัยพบ คนทีี่เคยโดน ล่วงละเมิด/ถูกละเลย ในวัยเด็ก จะมีแนวโน้ม สักและเจาะร่างกาย สูงขึ้น


เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งจะสัก หรือเจาะร่างกาย แต่ละคนก็อาจจะมีเหตุผลต่างๆ กันไป บางคนอาจจะแค่มองว่ารอยหรือการเจาะร่างกายมันเท่ ในขณะที่อีกหลายๆ คนก็อาจจะเลือกสักหรือเจาะตัวตามความเชื่อ

แต่หัวข้อเรื่องเหตุผลเบื้องหลังรอยสัก ก็อาจจะกลายเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่าที่คิดแล้วก็ได้ เมื่อล่าสุดนี้เอง ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้พบความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับรอบสักและการเจาะร่างกายที่ว่า

คนที่เคยประสบกับ “ความทุกข์ยากในวัยเด็ก” ทั้งในรูปแบบของการล่วงละเมิดหรือถูกละเลยนั้น ด้วยเหตุผลบางอย่างจะมีแนวโน้มเข้ารับการสักหรือการเจาะร่างกาย สูงกว่าคนทั่วๆ ไปในทางสถิติ

โดยพวกเขาพบความแตกต่างนี้ในการสำรวจข้อมูลจากอาสาสมัครชาวเยอรมัน อายุตั้งแต่ 14-44 ปีจำนวน 1,060 คน และพบว่าในบรรดาอาสาสมัครเหล่านี้เกือบๆ 25% เคยมีประวัติความทุกข์ยากในวัยเด็กมาก่อน

แต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาสาสมัครที่มีประวัติความทุกข์ยากในวัยเด็กนั้น 48.3% จะมีการสักหรือเจาะร่างกาย ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยพบการล่วงละเมิดหรือละเลยในวัยเด็ก (ที่จะสักโดยเฉลี่ยเพียง 35%)

เท่านั้นยังไม่พอในงานวิจัยเดียวกันนี้ นักวิจัยยังพบด้วยว่ายิ่งการละเมิดหรือการละเลยในวัยเด็กรุนแรงขึ้นเท่าไหร่ อาสาสมัครก็จะยิ่งมีจำนวนการเจาะและรอยสักที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

และที่สำคัญผลวิจัยนี้ยังไปสนับสนุนการวิจัยอีกชิ้นในปี 2011 ที่บอกว่า การล่วงละเมิดทางเพศอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความถี่ของการปรับเปลี่ยนร่างกาย (ซึ่งรวมถึงการเจาะร่างกายและรอยสัก) อีก

ดังนั้น นี่จึงถือเป็นการค้นพบที่น่าสนใจ และอาจจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอีกชิ้นของวงการเลย

นั่นเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นว่า เราอาจจะใช้ประโยชน์จากการค้นพบนี้ ขอความร่วมมือจากคนที่ทำงานในด้านการสักหรือเจาะ ให้ช่วยคัดกรองหาผู้มีปัญหาเพื่อการรักษาหรือช่วยเหลือในเบื้องต้นได้นั่นเอง

 

 

ที่มา

bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-022-00811-x

www.iflscience.com/people-who-report-childhood-abuse-and-neglect-more-likely-to-have-tattoos-and-piercings-study-suggests-64328

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016517811100446X


Like it? Share with your friends!

Choose A Format