UNGA ลงมติขับ ‘รัสเซีย’ ออกจาก UNHCR ไทย 1 ใน 58 ประเทศ งดออกเสียง


1 ปลาทู

UNGA ลงมติขับ ‘รัสเซีย’ ออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ไทย 1 ใน 58 ประเทศ งดออกเสียง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 65 “สมัชชาสหประชาชาติ (UNGA)” ได้มีการลงมติขับรัสเซียออกจาก “คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC)” เหตุมาจากการที่สมาชิกมองว่ากองทัพรัสเซียเข้าบุกรุกยูเครนคือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผลที่ออกมาก็มีรายละเอียดดังนี้

– 93 ชาติ เห็นชอบ

– 24 ชาติ คัดค้าน

– 58 ชาติ งดออกเสียง

ซึ่งก็มีรายงานว่า ไทย ได้งดออกเสียง ส่วนประเทศอื่นๆ ที่งดออกเสียง ก็เช่น บราซิล แคมโบเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ แอฟริกาใต้ เม็กซิโก เป็นต้น

ส่วนประเทศที่คัดค้านนั้น ก็เช่น จีน อิหร่าน เวียดนาม ลาว ซีเรีย โบลิเวีย เอธิโอเปีย เป็นต้น

หลังลงมติ เกนนาดี คุซมิน รองเอกอัครราชทูตผู้แทนรัสเซียประจำสหประชาชาติ ออกมาแสดงความไม่พอใจและระบุว่านี่คือการทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการล็อบบี้ทางการเมือง จึงประกาศว่ารัสเซียจะออกจาก UNHCR

ทำให้ เซอร์เก คิสลิตสยา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรยูเครนประจำสหประชาชาติ ออกมาโต้ว่า รัสเซียไม่สามารถยื่นใบลาออกได้ในเมื่อโดนไล่ออกไปแล้ว

 

 

ที่มา :

– https://workpointtoday.com/unga-russia-unhcr-suspension/

– https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/unga-suspends-russia-from-human-rights-council-53-nations-abstain-from-voting-articleshow.html

– https://www.onuitalia.com/2022/04/07/with-93-yes-including-italy-unga-votes-to-suspend-russia-from-human-rights-council/


ถ้าชอบเนื้อหา อย่าลืมส่งปลาทูให้ผู้เขียน...

1 ปลาทู
ติดตาม
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ปิดพัฒนาระบบ เจอกันอีกเร็วๆ นี้นะครับ