คกก. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วางแผนลด “นักดื่มหน้าใหม่” จำกัดปริมาณการดื่ม 5.3 ลิตร:คน:ปี


 

ว่าด้วยเรื่องการควบคุมและจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเอาจริงๆ เรื่องแบบนี้ มันห้ามกันไม่ได้หรอก นอกจากขอความร่วมมือหรือรณรงค์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (1 สิงหาคม) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประชุมวางแผนลดนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายจำกัดปริมาณการดื่มของนักดื่มต่อคนต่อปีด้วย

สำหรับการวางแผนดังกล่าวนี้ เป็นแผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด เริ่มตั้งแต่ปี 2565-2570

เป้าหมายของแผนนี้คือ ลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ควบคุมจำนวนนักดื่ม และลดความเสี่ยงจากการดื่ม

ซึ่งแนวทางที่จะใช้ในการควบคุมคือ

-ควบคุมการเข้าถึง

-ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม

-คัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา

-ควบคุมการโฆษณาฯ

-การขึ้นราคาผ่านระบบภาษี

-การประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างค่านิยมเพื่อลดการดื่ม

-ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของประเทศ

ในส่วนของตัวชี้วัด หรือการติดตามผล จะดูจากปริมาณการดื่ม คน:ลิตร (แอลกอฮอล์):ปี

จากเดิมการดื่มของประชาชนอยู่ที่ 6.86 ลิตรต่อคนต่อปี ให้ลดลงเหลือ 5.3 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2570

ย้ำว่านี่เป็นเพียงเป้าหมายของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะ ส่วนจะทำได้หรือไม่นั้น เรามาติดตามไปด้วยกันค่ะ

 

ที่มา chiangmainews


Like it? Share with your friends!

Choose A Format