ผลวิเคราะห์ชี้ “แคนาดา” คือประเทศที่ คนอยากย้ายไปอยู่ที่สุด ส่วน “ไทย” ติดอันดับ 15 ร่วม


ด้วยสถานการณ์ของหลายๆ ประเทศในปัจจุบัน ผู้คนที่เริ่มพิจารณาที่จะย้ายไปเริ่มชีวิตใหม่ในต่างประเทศได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

และความเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนในผลการค้นหาข้อมูลผ่าน Google Search ด้วย

ดังนั้น เมื่อล่าสุดนี้เองเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาอย่าง Compare the market สาขาออสเตรเลียจึงได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการค้นหาจากประเทศต่างๆ เพื่อหาประเทศที่ผู้คนอยากย้ายไปอยู่ที่สุดดู และพบที่ออกมาก็คือ

อันดับที่ 1: แคนาดา เป็นจุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมใน 50 ประเทศ

อันดับที่ 2: ญี่ปุ่น เป็นจุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมใน 31 ประเทศ

อันดับที่ 3: สเปน เป็นจุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมใน 19 ประเทศ

อันดับที่ 4: จีน เป็นจุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมใน 15 ประเทศ

อันดับที่ 5: ฝรั่งเศส เป็นจุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมใน 11 ประเทศ

ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 15 ร่วม เป็นจุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมใน 1 ประเทศ

โดยในการศึกษาเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ได้ระบุรายละเอียดไว้ด้วยว่าคนในประเทศไหน อยากไปอยู่ที่ประเทศไหนบ้าง

จากข้อมูลในส่วนนี้ จุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมในประเทศไทย ก็คือ “ประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งก็คงไม่เกินจากความคาดหมายนัก

ส่วนประเทศที่มีจุดหมายการย้ายถิ่นฐานยอดนิยมเป็นประเทศไทยนั่น ก็ได้แก่เพื่อนบ้านของเราอย่าง “ประเทศลาว”นั่นเอง

 

 

ที่มา

www.comparethemarket.com.au/home-loans/features/world-relocation-wants/

www.ctvnews.ca/lifestyle/canada-most-popular-country-to-relocate-to-google-search-analysis-shows-1.5977001


Like it? Share with your friends!

Choose A Format