ก็ว่าทำไม อยู่นานจัง… ผลการศึกษาบอก “นักการเมือง” จะมีอายุยืน กว่าคนธรรมดาทั่วไป


ตามปกติเมื่อเรากล่าวถึงอาชีพแบบ “นักการเมือง” หลายๆ คนก็อาจจะคิดว่านี่คืออาชีพที่ต้องเผชิญกับความเครียดสูง คนที่ทำงานนี้จึงอาจถูกมองว่าไม่น่าจะมีสุขภาพที่ดีนัก

แต่เชื่อหรือไม่ว่าอ้างอิงจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (HERC) จริงๆ แล้วคนทำอาชีพนี้อาจจะ แข็งแรงกว่าที่เราคิดก็ได้

นั่นเพราะในทางสถิติแล้วนักการเมืองจะมีอายุยืนยาวกว่าประชากรทั่วไปโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 3-7 ปี แล้วแต่ประเทศเลย

โดยนักวิจัยค้นพบความจริงในจุดนี้จากการเก็บข้อมูลสุขภาพของนักการเมืองร่วม 57,500 คนใน 11 ประเทศ ก่อนที่จะพบว่า

– ในช่วง 150 ปีที่ผ่านมาอายุขัยโดยเฉลี่ยของนักการเมืองได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

– ตลอดศตวรรษที่ 20 ความแตกต่างของอัตราการตายระหว่างนักการเมืองกับประชากรทั่วไป ได้กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกประเทศ

– ในปัจจุบันช่องว่างของอายุขัยเฉลี่ยะรหว่างนักการเมืองกับประชากรทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3 ปี (สวิตเซอร์แลนด์) ถึง 7 ปี (สหรัฐอเมริกา)

นี่อาจจะเป็นผลการวิจัยที่น่าสนใจมาก แต่เราก็คงต้องระบุไว้ด้วยว่าการวิจัยเช่นนี้ปัจจัยด้านประเทศที่นักการเมืองอาศัยอยู่มักมีความสำคัญสูงต่อผลการทดลองที่ออกมา

และการวิจัยในครั้งนี้ก็ส่วนมากก็เก็บข้อมูลจากประเทศที่มีรายได้สูงเท่านั้นด้วย ดังนั้นการทดลองในรูปแบบเดียวกันในบางประเทศจึงอาจมีผลออกมาต่างจากที่เราเห็นได้เช่นกัน

 

 

ที่มา

www.ox.ac.uk/news/2022-06-24-new-study-finds-politicians-typically-enjoy-longer-lives-general-populations

www.walesonline.co.uk/news/uk-news/study-finds-politicians-enjoy-longer-24321043


Like it? Share with your friends!

Choose A Format