สุดยอดเลยครับผม สถาบัน พระบรมราชชนก มอบปริญญา ดุษฎีบัณฑิต ให้อนุทิน มีคุณูประการ ต่อการแพทย์ และสาธารณสุขไทย


เมื่อวานที่ผ่านมา (10 พ.ย. 2566) มีการเผยแพร่จากสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ว่าทางสภาของสถาบัน มีมติเห็นชอบ “เป็นเอกฉันท์” ที่จะมอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

 

เพื่อเป็นการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน มุ่งมั่น เสียสละ สนับสนุน และช่วยเหลือด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งต่อการแพทย์ และการสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผม

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวหง่าว


Like it? Share with your friends!

Choose A Format