GULF เซ็นสัญญาพัฒนาโรงไฟฟ้า และขายไฟให้ กฟภ. ยาว 20 ปี มูลค่า 3,500 ล้าน!!


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารของ GULF ออกมาเปิดเผยว่า ได้เข้าลงนามในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า กับ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา โครงการละ 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2 โครงการ

รวมเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาทั้งสิ้น 16 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,500-3,600 ล้านบาท

 

 

โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ทั้งสองโครงการมีกำหนดเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2569

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะของ GULF ในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการลดการปล่อยคาร์บอน และมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน

โดยโครงการไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่ว่านี้ จะใช้กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการขยะอุตสาหกรรมจากโรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

และเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกด้วย

อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบในประเทศด้วย ถือเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะเออ!!

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวหง่าว

 


Like it? Share with your friends!

Choose A Format