ลิงชิมแปนซีจำก้นของเพื่อนได้ เหมือนการจำใบหน้าของมนุษย์

 

ในสังคมมนุษย์การ ‘จำหน้า’ ของคนอื่น ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เราทำกันอยู่ทุกวัน แต่เพื่อนๆ รู้ไหมว่า ลิงชิมแปนซี เองก็มีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ด้วย

แต่ไม่ใช่เป็นการ ‘จดจำใบหน้า’ เหมือนของมนุษย์นะ เป็นการจดจำ ‘ก้น’ แทน

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร PLOS ONE (เป็นวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เผยแพร่โดย Public Library of Science ตั้งแต่ปี 2006) โดยนักวิจัยจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

ได้ทำการสังเกตการณ์พฤติกรรมของเหล่าชิมแปนซี และพบว่าพวกมันสามารถแยกแยะความแตกต่างของ ‘ก้น’ ได้

โดยการใช้ ‘เกมจับคู่’ เป็นการทดลอง ให้พวกมันดูภาพก้นของลิงตัวอื่น และนำไปสลับๆ เอามาเปรียบเทียบกับรูปก้นรูปอื่นๆ แล้วให้มันจิ้มบนทัชสกรีน

จากการทดลองดังกล่าวพบว่าชิมแปนซีสามารถจดจำก้นได้ทีละเล็กทีละน้อยหลังจากที่ดำเนินการทดลองไปสักระยะหนึ่ง

และแม้ว่าภาพก้นจะถูกกลับด้านไปทางไหนก็ตาม พวกมันก็ยังสามารถจดจำได้!!

จากการทดสอบดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์ก็เลยนำมาทดลองกับมนุษย์บ้าง โดยใช้เป็น ‘ใบหน้า’ ของคนแทนก็พบว่าการจดจำในรูปแบบนั้นมีความคล้ายคลึงกัน

นักวิจัยได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันน่าจะถูกวิวัฒนาการการโดยการที่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนเป็นฝูง พวกมันจะเดินใกล้ชิดกัน

รวมไปถึงการเดินที่ต้องเดิน 4 ขา จนทำให้เห็นความแตกต่างของก้นแต่ละตัว และนานๆ ครั้งพวกมันจะเงยหน้าขึ้นมามองกัน ก็เลยทำให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของ ‘ก้น’ ได้ดีกว่านั่นเอง

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวหง่าว

 

ที่มา : http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165357

 

 

 


Tags:

Comments

Leave a Reply