ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงต่างๆ โดยเฉพาะแวดวงการศึกษาที่เหล่าผู้ให้ความรู้พยายามใช้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียน

เช่นเดียวกับ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย (จอร์เจียเทค) ในสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยการนำหนังสือเกือบทั้งหมดออกจากหอสมุดของมหาวิทยาลัย

 

ห้องสมุดไม่ได้มีแต่หนังสืออีกต่อไป

 

จอร์เจียเทคได้วางแผนโครงการ “Library Next” เพื่อปรับปรุงหอสมุดไว้ถึง 4 ปี โดยโครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนหอสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีความทันสมัยตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษามากขึ้น

 

เพิ่มพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ ค้นคว้าข้อมูล และการทำงานแบบกลุ่ม

 

หอสมุดแบบใหม่จะเพิ่มพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ ห้องขนาดเล็กสำหรับนักศึกษาที่ต้องการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ห้องสื่อการเรียนรู้ รวมถึงห้องคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้จะมีการนำหนังสือจากห้องสมุดกว่า 95% ไปไว้ยังพื้นที่จัดเก็บที่มหาลัยจัดเตรียมไว้เพื่อเพิ่มพื้นที่ดังกล่าว

 

มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่มาใช้บริการ

 

ในขณะที่มีการปรับปรุงห้องสมุดของจอร์เจียเทค นักศึกษาจะสามารถยืมหนังสือได้ตามปกติ โดยค้นหาจากแคตตาล็อกทางออนไลน์ แสกนบัตรสำหรับใช้บริการห้องสมุด จากนั้นหนังสือดังกล่าวจะถูกส่งจากพื้นที่จัดเก็บถึงมือนักเรียน

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำให้หลายสถาบันต้องพิจารณาห้องสมุดของตนว่าเหมาะสมกับการเรียนรู้ปัจจุบันหรือยัง

โดยโครงการ “Library Next” คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2020 ซึ่งถึงตอนนั้นโลกคงเดินหน้าเข้าสู่ยุคดิจิตัลมากขึ้นกว่าเดิม และเทคโนโลยีน่าจะมีผลกับชีวิตมากกว่าปัจจุบันแน่ๆ

 

ที่มา: businessinsider

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...