การขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาเป็นต้นเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทำแท้ง หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ

โดยผู้ใหญ่หลายคนยังมองว่า เพศศึกษาเป็นเรื่องไกลตัว และบางครั้งถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอาย เนื่องจากจารีต ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานในหลายสังคม

 

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2019 รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสตรีครอบครัวและชุมชนแห่งประเทศมาเลเซีย Hannah Yeoh ได้ประกาศแผนปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน หลังจากพบว่านักเรียนวัย 13 ปีกว่าร้อยละ 9 อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

 

 

KPWKM หรือกระทรวงพัฒนาสตรีครอบครัวและชุมชนได้ร่วมมือกับกระทรวงการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว Yeoh รัฐมนตรีได้แถลงว่า

“ถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิวัติเรื่องเพศศึกษา หากเราไม่ให้ความรู้อย่างตรงไปตรงมา แล้วใครกันที่จะสอน” โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คาดว่าจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการทารุณกรรมเด็กถึง 20% 

จากการศึกษาพบว่าเด็กเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่อายุ 13 นอกจากนั้นการสำรวจของ Durex พบว่าเด็กผู้หญิงในมาเลเซียกว่าร้อยละ 35 เข้าใจผิดคิดว่าเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ได้นำไปสู่การตั้งครรภ์ และร้อยละ 42 พบว่าการ หลั่งนอก ช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์

 

 

เรื่องเพศในมาเลเซียยังเป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่สามารถพูดถึงได้อย่างตรงไปตรงมาทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นเฉลี่ย 18,000 คนต่อปี และปัญหาอื่นๆ ทั้งการทำแท้ง และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ดังนั้นการปฏิวัติหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน โดยสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยลดปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

ที่มา: worldofbuzz

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...