แฟชั่นเซ็ทล่าสุดจากเหล่าผู้เข้าประกวด CMU Ambassador 2017 ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งสิ้น 42 คน ได้ทำให้ชาวเน็ตหลายคนถึงกับแชร์ต่อกันด้วยความชื่นชมเลยทีเดียว

ไม่ว่าจะเป็นการจัดเต็มทั้งความหล่อสวยของผู้เข้าประกวด เครื่องแต่งกาย รวมถึงสถานที่ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทำให้ภาพที่ออกมาดูสวยงาม มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ และทรงพลังเป็นอย่างมาก

 

B01 นายเกียรติคุณ บาลี (ไทเกอร์) คณะมนุษยศาสตร์

 

ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงแฟชั่นชุดนี้ว่า “เชียงใหม่ ดินแดนที่รุ่งเรืองไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความงดงามแต่ครั้นอดีตกาลยังคงตราตรึงไว้ในทุกห้วงความทรงจำของผู้คนในแต่ละยุคสมัย “

“จากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็นเวลานานนับหลายศตวรรษ ความวิจิตรงดงามของศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่ทรงคุณค่า ยังคงถูกผสมผสานให้ร่วมสมัยไปตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป “

 

G01นางสาว สวัสดี ยศธรรมเสนี (ขนมปัง)  คณะมนุษยศาสตร์

 

“แนวคิดชุดภาพถ่าย “เชียงใหม่-ใหม่” ที่มุ่งสะท้อนความคิดใหม่ของเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านการแต่งกายด้วยภูษาอาภรณ์และเครื่องประดับ ที่สะท้อนภาพเมืองเชียงใหม่ ในยุคปัจจุบัน

นี่คือภาพของเหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง 42 คน ซึ่งต้องยอมรับในฝีมือของช่างภาพ Damrongsak Rodruean และทีมงานทุกคนที่ช่วยกันสร้างสรรค์จนออกมาประทับใจอย่างมาก…

 

B02 นายนรวิชญ์ สุธนาคุณ (มาร์ค) คณะศึกษาศาสตร์

 

G02นางสาว เชียลดา ไชยวงศ์ (ฟร้อนท์) คณะศึกษาศาสตร์

 

B03 นายวัชรพงษ์ ตันลพัฒน์ (ดาหลัว) คณะวิจิตรศิลป์

 

G03นางสาว ธัญญ์นรี วัฒนะจิรวัฒน์ (แอนนาเบล)  คณะวิจิตรศิลป์

 

B04 นายอติวิชญ์ ยาโน (ออล) คณะสังคมศาสตร์

 

G04 นางสาว กฤติยาภรณ์ ขันเงิน (เฟิร์นฟี่) คณะสังคมศาสตร์

 

B05 นายอลงกรณ์ สุกันธา (ต้น) คณะวิทยาศาสตร์

 

G05นางสาว นัทธ์นภัส วิริยะพันธ์ (เบค่อน) คณะวิทยาศาสตร์

 

B06 นายรณภูมิ เพ็งแสงทอง (ตาว) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

G06นางสาว สุพัชรี ไชยยา (อิ้ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

B07 นายสุรพศ แซ่เยี่ยง (แจ็ก) คณะแพทยศาสตร์

 

G07นางสาว ศิรดา โล บูลโย่ (ซิลเวีย) คณะแพทยศาสตร์

 

B08 นาย จิรัฏฐ์ เมืองจั่น (นัท)  คณะเกษตรศาสตร์

 

G08นางสาว ฐิติรัตน์ ลาปัน (ฝ้าย) คณะเกษตรศาสตร์

 

B09 นายมณฑล วงค์จินดา (เจ) คณะทันตแพทยศาสตร์

 

G09นางสาว ธัญญพร จตุรวัฒน์ (ธัญญ่า)คณะทันตแพทยศาสตร์

 

B10 นายยอดหทัย ไตรลิขิต (ตะวัน) คณะเภสัชศาสตร์

 

B10 นายยอดหทัย ไตรลิขิต (ตะวัน) คณะเภสัชศาสตร์

 

B11 นายธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล (ข้าวตัง) คณะเทคนิคการแพทย์

 

G11นางสาว ดวงกมลชนก บุญช่วย (เพลง) คณะเทคนิคการแพทย์

 

B12 นายเจษฎา ณ เชียงใหม่ (เจเจ) คณะพยาบาลศาตร์

 

G12นางสาว เบญญาภา วิริยพัฒนากูล (ใบเฟิร์น) คณะพยาบาลศาตร์

 

B13 นายอชิระพล พุทธวงค์ (กิว) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

G13นางสาว อุทัยวรรณ อนุวงศ์ (ดริว) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

B14 นายดนุพร มณีกาศ (ฝาเบียร์)  คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

G14นางสาว เบญญาภา อารีโกเศศ (เก็ท) คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

B15 นายยุทธพงศ์ ศรีแปดริ้ว (โอ) คณะบริหารธุรกิจ

 

G15นางสาว รินทราย คำภีระ (จินนี่) คณะบริหารธุรกิจ

 

B16 นายกิตติภัส ตียหิรัญวัฒนา (บาส) คณะเศรษฐศาสตร์

 

G16นางสาว สุรุจิรา ศรีนันทา (ฝ้าย) คณะเศรษฐศาสตร์

 

B17 นายกรศุทธิ์ สีหะวงษ์ (เป้)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

G17นางสาว นภัสสร นาเนกรังสรรค์ (เจจู) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

B18นายภูริณัฐ ชัยบุญลือ (ต้าร์) คณะการสื่อสารมวลชน

 

G18นางสาว มโนรส สิทธิไชย (การ์ด) คณะการสื่อสารมวลชน

 

B19นายพงศภัค คมกฤส (ปัน) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

G19นางสาว ปารีณา นิมาแสง (โอบอ้อม) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

B20นายศุภวิชญ์ ฉัตรเจริญพัฒน์ (ไบรท์) คณะนิติศาสตร์

 

G20นางสาว ภควดี หงษ์สอง (หนูดี) คณะนิติศาสตร์

 

B21 นายธนเกียรติ ฮุงหวล (ต้นปาล์ม) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

G21นางสาว ฐิติวัลคุ์ ธนันชัย (ไวท์) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

ที่มา: สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแก๊งเหมียว คอยทำหน้าที่บังคับพวกเหล่าแมวเหมียวให้เขียนเนื้อหาสนุกๆเพื่อทุกคนได้อ่าน จะแวะมาเขียนเองบ้างเป็นครั้งคราว คอยติดตามกันด้วยนะฮัฟฟฟฟ!!