เมื่อกล่าวถึงโปรแกรม Microsoft Word แล้วเพื่อนๆ หลายคนคงจะเคยใช้งานกันมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์รายงานเพื่อส่งอาจารย์ หรือใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ ในการทำงาน

 

 

สำหรับวันนี้ #เหมียวหง่าว จะพาเพื่อนๆ ทุกคนไปเทิร์นโปร เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ไปพร้อมๆ กัน ด้วยคำสั่งคีย์ลัดต่างๆ ที่ไม่ต้องไปหากดบนแถบเครื่องมือกันให้เมื่อยตุ้ม

 

1. Alt + Ctrl + D  → แทรกคำอธิบายเพิ่มเติมลงไปตรงข้อความที่ต้องการอธิบาย (Endnote)

2. Alt + Ctrl + F → แทรกคำอธิบายเพิ่มเติมลงทางด้านล่างของหน้ากระดาษ (Footnote)

3. Alt + Ctrl + I → แสดงหน้าต่าง Print Preview

4. Alt + Ctrl + Page Down → ไปทางด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร

5. Alt + Ctrl + Page Up → ไปทางด้านบนของหน้าต่างเอกสาร

6. Alt + Shift + F7 → เรียก Dictionary ของเวิร์ด

7. Alt + Shift + T → แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร

8. Alt + Ctrl + S → แบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

9. Alt + Shift + C → ยกเลิกแบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

10. Alt + Shift + O → สร้างตารางข้อมูล

 

 

11. Alt + F8 → แทรก Macros ลงในเอกสาร

12. Alt + F5 → ย่อขนาดหน้าต่างให้เล็กลงจากหน้าต่างที่เปิดเต็มหน้าจอ

13. Alt + Shift + Tab → สลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้

14. Alt + Tab → สลับไปยังหน้าต่อไป

15. Alt +Print Screen → จับภาพหน้าต่างที่เลือกเก็บไว้ในคลิปบอร์ด

16. Ctrl + ลูกศรชี้ขึ้น → เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 ย่อหน้า

17. Ctrl + ลูกศรชี้ลง → เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 ย่อหน้า

18. Ctrl + ลูกศรชี้ทางขวา → เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ข้อความ

19. Ctrl + ลูกศรชี้ทางซ้าย → เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ข้อความ

20. Ctrl + End → ไปยังส่วนท้ายสุดของเอกสาร

 

 

21. Ctrl + Enter → แทรกตำแหน่งแบ่งหน้า

22. Ctrl + F10 → ย่อและขยายหน้าต่าง

23. Ctrl + F12 → เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

24. Ctrl + F4 → ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

25. Ctrl + F7 → สลับหน้าต่างที่กำลังเปิดใช้อยู่ (กรณีเปิดหลายหน้า)

26. Ctrl + F9 → ใส่เครื่องหมาย { } ลงในเอกสาร

27. Ctrl + Home → ไปยังส่วนเริ่มต้นของเอกสาร

28. Ctrl + Shift + D → ขีดเส้นใต้แบบ 2 เส้น

29. Ctrl + Shift + F → เปิดหน้าต่าง Font

30. Ctrl + Shift + + → พิมพ์ตัวอักษรตัวยก

 

 

31. Ctrl + = → พิมพ์ตัวอักษรตัวห้อย

32. Ctrl + Shift + F12 → เปิดหน้าต่าง Print Preview

33. Ctrl + Shift + G → นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร

34. Ctrl + Shift + L → สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยการใช้งาน

35. Ctrl + Shift + < → ลดขนาดฟอนต์ลงหนึ่งขนาด

36. Ctrl + Shift + > → เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้นหนึ่งขนาด

37. Ctrl + Shift + V → วางเฉพาะข้อความอย่างเดียว

38. Ctrl + G → เปิดหน้าต่าง Find and Replace

39. Ctrl + I → ทำข้อความเป็นตัวเอียง

40. Ctrl + B → ทำข้อความเป็นตัวหนา

 

 

41. Ctrl + L → จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกไปทางซ้าย

42. Ctrl + N → สร้างเอกสารใหม่

43. Ctrl + O → เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

44. Ctrl + S → บันทึกเอกสาร

45. Ctrl + U → ขีดเส้นใต้ข้อความ

46. Ctrl + C → ก๊อปปี้ข้อความหรือออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

47. Ctrl + V → วางข้อความหรือออบเจ๊กต์ที่เลือกไว้

48. Ctrl + W → ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

49. Ctrl + W → ปิดหน้าต่างเอกสารที่ทำงานขณะนั้น

 

 

50. Ctrl + X → ตัดข้อความหรือออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

51. Ctrl + Z → ยกเลิกการทำงานก่อนหน้านี้ (Undo)

52. End → ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด

53. F12 → เปิดหน้าต่าง Save As

54. Home → ไปยังส่วนเริ่มต้นของบรรทัด

55. Page Down → เลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง 1 หน้าจอ

56. Page Up → เลื่อนหน้าจอไปด้านบน 1 หน้าจอ

57. Print Screen (ปุ่ม PrtSc) → จับภาพบนหน้าจอเก็บไว้ในคลิปบอร์ด

58. ลูกศรชี้ขึ้น → เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 บรรทัด

59. ลูกศรชี้ลง → เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 บรรทัด

60. ลูกศรชี้ทางขวา → เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ตัวอักษร

61. ลูกศรชี้ทางซ้าย → เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร

 

 

ในตอนแรกอาจจะช้าไปบ้าง เพราะอาจจะต้องงมๆ กันซักหน่อย และถ้าฝึกจนคล่องแล้วจะช่วยให้การทำงานของเพื่อนๆ ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน!!

ที่มา : google book

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...