19 ภาพการเปลี่ยนแปลงของ “เมืองชื่อดัง” อดีต-ปัจจุบัน จนแทบไม่เหลือเค้าเดิม!!!

โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับประชากรและเทคโนโลยีที่มี ทำให้ผู้คนได้สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ โดยเฉพาะเมืองต่างๆ ที่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ

ในตลอดร้อยปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมาก เราเติบโตมาพร้อมๆ กับเมืองก็อาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่ถ้าเอาภาพมาเทียบกับเลยจะรู้ว่ามันต่างกันมาก

 

วันนี้ #เหมียวสามสี ก็เลยจะพาทุกท่านไปชมการเปลี่ยนแปลงของ 19 เมืองที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีจากเมื่อก่อนถึงตอนนี้จะแตกต่างกันมากแค่ไหนกันนะ?

 

#1 Dubai, United Arab Emirates – ปี 2000 และปัจจุบัน

1 (1)

 

#2 Vilnius, Lithuania – ปี 1900 และปัจจุบัน

1 (2)

 

#3 Seoul, South Korea – ปี 1900 และปัจจุบัน

1 (3)

 

#4 Abu Dhabi, United Arab Emirates – ปี 1970 และปัจจุบัน

1 (4)

 

#5 Singapore, Republic Of Singapore – ปี 2000 และปัจจุบัน

1 (5)

 

#6 Tokyo, Japan – ปี 1945 และปัจจุบัน

1 (6)

 

#7 Shenzen, China – ปี 1964 และปัจจุบัน

1 (7)

 

#8 Berlin, Germany – ปี 1945 และช่วงปี 90

1 (8)

 

#9 Dubai, United Arab Emirates – ปี 2005 และปัจจุบัน

1 (9)

 

#10 Rio De Janeiro, Brazil – ปี 1930 และปัจจุบัน

1 (10)

 

#11 Fortaleza, Brazil – ปี 1975 และปัจจุบัน

1 (11)

 

#12 Sydney, Australia – ปี 1932 และปัจจุบัน

1 (12)

 

#13 Athens, Greece – ปี 1862 และปัจจุบัน

1 (13)

 

#14 กรุงเทพฯ, ไทย – ปี 1988 และปัจจุบัน

1 (14)

 

#15 Toronto, Canada – ปี 1930 และปัจจุบัน

1 (15)

 

#16 Melbourne, Australia – ปี 1920 และปัจจุบัน

1 (16)

 

#17 Istanbul, Turkey – ปี 1905 และปัจจุบัน

1 (17)

 

#18 Jakarta, Indonesia – ปี 1960 และปัจจุบัน

1 (18)

 

#19 New York, Usa – ปี 1962 และปัจจุบัน

1 (19)

 

ที่มา boredpanda

Comments

Leave a Reply