เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมาวารสารออนไลน์ “Current Archaeology” ฉบับที่ 348 ได้มีการตีพิมพ์ข่าวการค้นพบโลงศพตะกั่วจากสมัยโรมันโบราณจำนวนสองชิ้น ที่มณฑลเซอร์รีย์ ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร

 

 

นี่เป็นการค้นพบที่เกิดขึ้นโดยนักโบราณคดีจากบริษัท Wessex Archeology หลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทจัดหาวัตถุดิบในพื้นที่ ให้มาตรวจสอบเหมืองหินที่พวกเขาพบก่อนที่จะมีการขุดหินไปใช้

จากที่ระบุไว้ในวารสาร หลังจากที่เข้าไปในพื้นที่ นักโบราณคดีก็พบสถานที่ที่มีสภาพคล้ายกับหลุมฝังศพ 7 แห่ง อย่างไรก็ตามในบรรดาหลุมฝังศพเหล่านั้น มีโลงศพตะกั่วเพียงแค่สองโลงที่เหลือรอดมา

 

 

โลงศพทั้งสองทำจากแผ่นตะกั่วหลายแผ่นพับเข้าหากันและเชื่อม และแม้ว่าหลุมศพจะมีการประดับไปด้วยลายนูนรูปเปลือกหอยสแกลลอป ซึ่งเป็นที่นิยมมากๆ ในหลุมฝังศพแบบโรมัน แต่ลวดลายอื่นๆ บนโลงศพกลับออกมาในรูปแบบเซลติกทั้งสิ้น

การที่โลงศพเป็นเช่นนี้ ถูกคาดเดาโดยทีมนักโบราณคดีว่า น่าจะมาจากการที่คนในพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากทางเซลติกในช่วงเวลาที่หลุมศพนี้ถูกฝังพอดี ดังนั้นตัวโลงศพที่ออกมาจึงอยู่ในรูปแบบที่ผสมผสานกันของวัฒนธรรมที่แตกต่าง

น่าเสียดายที่ตัวโลงศพนั้นผุพังไปตามกาลเวลาจนมีสภาพเล็กกว่าที่น่าจะเป็น และมีทรายทะลักเข้าไปในโลงศพเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโครงกระดูกภายในจึงไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่ากันที่หวัง

 

แผนที่อิทธิพลของโรมันในอังกฤษ อ้างอิงจากการค้นพบทางโบราณคดี

 

ถึงอย่างนั้นก็ตาม นักโบราณคดีก็สามารถวินิจฉัยได้ว่าโครงกระดูกในโลงศพที่พบ โลงหนึ่งน่าจะเป็นโครงกระดูกของผู้ใหญ่หนึ่งคน และเด็กอายุไม่เกินหกเดือนอีกหนึ่งคน ในขณะที่อีกหนึ่งโลงเป็นโครงกระดูกของผู้ใหญ่ธรรมดา

และถึงแม้ความไม่สมบูรณ์ของโลงศพที่พบจะเป็นปัญหาต่อการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่บ้าง นักโบราณคดีก็ชื่อว่าหากมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง เราก็อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนในสมัยนั้นไม่มากก็น้อยในอนาคต

 

ที่มา ancient-originsarchaeology

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...