“The World In Faces” คือหนึ่งในผลงานภาพถ่ายของช่างภาพอิสระนามว่า Alexander Khimushin ลูกครึ่งรัสเซีย-ออสเตรเลีย ผู้ที่ได้ออกเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ มาแล้วกว่า 84 ประเทศทั่วโลก รวมระยะทางทั้งหมดกว่า 28,500 กิโลเมตร

เพื่อเก็บภาพถ่ายของผู้คนในท้องถิ่นจากประเทศต่างๆ ซึ่งแต่ละภาพจะแสดงให้เห็นถึงรูปร่างหน้าตา วัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ว่าแต่เขาได้ไปเก็บภาพของผู้คนมาจากที่ใดบ้าง และภาพถ่ายของผู้คนเหล่านั้นจะดูเป็นอย่างไร หากมองผ่านผลงานของเขา ถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลย

 

1.เด็กหญิงในชนเผ่ามายา

Amazing People Of The World1

 

2.ชายหนุ่ม Bodi ชนเผ่าพื้นเมืองในเอธิโอเปีย

Amazing People Of The World3

 

3.ชาวเผ่า Samoan

Amazing People Of The World4

 

4.ผู้หญิงในชนเผ่า Daasanach ประเทศเอธิโอเปีย

Amazing People Of The World2

 

5.สาวญี่ปุ่น

Amazing People Of The World7

 

6.หญิงชาว Wakhi

Amazing People Of The World10

 

7.สาวชาวมอริเตเนีย

Amazing People Of The World8

 

8.หญิงในชนเผ่า Tsemay

Amazing People Of The World6

 

9.สาวชาวเผ่า Shughnan

Amazing People Of The World5

 

10.หญิงในชนเผ่า Hamar ประเทศเอธิโอเปีย

Amazing People Of The World11

 

11.ชนเผ่า Karo อาศัยอยู่ในหุบเขา Omo ทางใต้ของประเทศเอธิโอเปีย

Amazing People Of The World12

 

12.ชายในชนเผ่า Sahrawi

Amazing People Of The World15

 

13.ชาวบ้านในชนเผ่า Konso

Amazing People Of The World14

 

14.หญิงในชนเผ่า Nyangatom

Amazing People Of The World13

 

15.ชนเผ่า Mursi แห่งเอธิโอเปีย

Amazing People Of The World9

 

16.หญิงสาวจากประเทศจิบูตี

Amazing People Of The World24

 

17.หญิงในชนเผ่ามายา

Amazing People Of The World29

 

18.ชายชาว Somaliland ในประเทศโซมาเลีย

Amazing People Of The World19

 

19.ชายชนเผ่ามายา

Amazing People Of The World20

 

20.หญิงในชนเผ่า Ladakhi ประเทศอินเดีย

Amazing People Of The World18

 

21.ชายชาวมองโกเลีย

Amazing People Of The World26

 

22.ชายชนเผ่า Kyrgyz ในประเทศคาซัคสถาน

Amazing People Of The World16

 

23.ชายชนเผ่า Rajastani

Amazing People Of The World21

 

24.ชายชาว Tibetan

Amazing People Of The World25

 

25.ชายชาว Meitei

Amazing People Of The World17

 

26.หญิงในชนเผ่าอะฟาร์ ประเทศเอธิโอเปีย

Amazing People Of The World27

 

27.ชายในชนเผ่ามายา

Amazing People Of The World28

 

28.ชายชนเผ่า Buryat

Amazing People Of The World23

 

29.ชายชนเผ่า Xhosa ในแอฟริกา

Amazing People Of The World30

 

30.ชายชนเผ่า Uzbek

Amazing People Of The World22

 

ภาพถ่ายทั้งหมดก็แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนในแต่ละชนเผ่า แต่ละท้องถิ่น และแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน

และนอกจากผลงานเหล่านี้ คุณยังสามารถเข้าไปชมผลงานทั้งหมดของเขาอีกมากมายได้ที่ khimushin

ที่มา : boredpanda

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...

รวมเนื้อหาของเหล่าแมวเหมียวที่ไม่ได้ทำหน้าที่บนแคทดั๊มบ์แล้ว ถึงตัวเค้าจะจากไป แต่ผลงานที่เค้าสร้างไว้จะอยู่ชั่วนิรันดร์