กลายเป็นเรื่องร้อนๆ ที่ได้รับการพูดถึงกันอย่างดุเดือด สำหรับเรื่องที่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ทำการโพสต์เรียกร้องขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา

ในโพสต์เรียกร้องดังกล่าวมีประเด็นใดบ้าง เราจะขอแยกออกมาเป็นเรื่องๆ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจดังต่อไปนี้

 

เรื่องนี้เรียกร้องถึงใคร??

ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เรียกร้องเรื่องนี้ต่อ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว 

 

 

ทางสภากล่าวว่า แม้บทบัญญัติแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 ได้รับรองสิทธิของนักศึกษาที่จะแต่งกายด้วยชุดสุภาพในโอกาสทั่วไป

โดยทางมหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธีและการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค

สำหรับสภานักศึกษามองว่า มีผลกระทบกับนักศึกษาดังนี้

1. เป็นการเพิ่มภาระให้นักศึกษาต้องเสียเงินค่าซื้อชุดเครื่องแบบนักศึกษาเพิ่ม ทั้งที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน

2. มักเป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าห้องสอบล่าช้าหรือไม่ได้เข้าห้องสอบ

3. เป็นการจำกัดเสรีภาพในการเลือกเครื่องแต่งกายเกินควร เนื่องเห็นว่าจากการแต่งกายด้วยเครื่องแบบ ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดพิธีหรือจัดสอบแต่อย่างใด

และนอกจากนี้ก็ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ไม่ได้กำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ แต่ก็ดำเนินงานพิธีและการสอบได้…

 

ภาพประกอบบทความ ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

 

ข้อเรียกร้องของทางสภา

จากเหตุผลข้างต้น ทางสภานักศึกษาได้กล่าวเรียกร้องให้มีการแก้ไขการประกาศรวมถึงระเบียบ ซึ่งหลักๆ แล้วก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบทั้งในงานพิธีและการสอบ

 

หวังว่าจะมีหนังสือตอบกลับใน 7 วัน…

จากข้อเรียกร้องนี้ ทางสภากล่าวว่า “สภานักศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสภานักศึกษา และมีหนังสือตอบกลับภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา เพื่อให้ตรงตามคํากล่าวของอดีตอธิการบดีศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ที่ว่า “ในธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว”

 

จากโพสต์เรียกร้องนี้มีความเห็นมากมายจากชาวเน็ตทั้งส่วนที่เป็นศิษย์เก่า รวมถึงคนทั่วๆ ไปเข้ามาอย่างมากมาย และนี่คือบางส่วนของคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้

.

.

.

.

.

 

ที่มา: สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...