“ลุงตู่” ประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริต ถือเป็น “วาระแห่งชาติ”


วันนี้ (16 พฤษภาคม 2564) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัย เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

โดย นายกฯ ได้กล่าวถึง “ปัญหาการทุจริต” ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการพัฒนาประเทศ

รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ทั้งในแง่การรับรู้ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

ด้วยเหตุนั้น รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ “การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ” เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

 

(โดยในปีที่ผ่านมา จากการจัดอันดับปัญหาการทุจริตผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือคอร์รัปชัน (CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศที่เข้าร่วมประเมิน)

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า…

“รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

การดำเนินการนั้นก็เพื่อปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยึดหลักภาครัฐ ของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างภาครัฐให้โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

รวมทั้งความละอายต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตอย่างสิ้นเชิง โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน และภาคีต่างๆ ร่วมมือกันในการลดและป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน”

ทุกคนสามารถเข้าไปทำการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่เคยติดต่อหรือรับบริการ ได้ทั้งทางเว็บไซต์ ITAS.nacc.go.th และแอปพลิเคชั่น ITAS ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หลังจากนั้นก็จะมีการประกาศผลการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้ทราบกันในเวลาต่อไป

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวตะปู

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ , ไทยรัฐ , มติชน

 


ถ้าชอบเนื้อหา อย่าลืมส่งปลาทูให้ผู้เขียน...

ติดตาม
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
เหมียวตะปู

เหมียวปี 2

เลือกประเภทเนื้อหา
เล่าเรื่อง-สอบถาม
ตั้งกระทู้ถาม หรือเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมภาพประกอบเนื้อหา
รูปภาพ
โพสต์ภาพน่าสนใจ ทั้งสวยงาม น่ารัก หรือฮาๆ ก็มาได้หมด
จัดอันดับ
บทความจัดอันดับสิ่งต่างๆ สมาชิกสามารถโหวตให้อันไหนขึ้นมาติดท็อปสุดก็ได้
จัดประกวด
คล้ายบทความจัดอันดับ แต่สมาชิกสามารถส่งเรื่องของตัวเอง มาโหวตแข่งกันได้
โพลล์
ทำโพลล์สอบถามความเห็นเพื่อนๆ ว่าคิดยังไงกับแต่ละเรื่องบ้าง?