ในช่วงยุค 1960 หลังจากที่สงครามเย็นดำเนินไปได้พักหนึ่ง ทางสหภาพโซเวียตได้ทำการสร้างบังเกอร์ทางการทหารขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศโปแลนด์ โดยมีการลบออกไปจากแผนที่ และซ่อนเอาไว้อย่างดีจากการสำรวจทางอากาศ

 

 

ในอดีต สถานที่เหล่านี้เคยถูกเชื่อกันว่าเป็นเพียงบังเกอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อซ่อนทหาร และยุทโธปกรณ์ที่จะมีการเรียกใช้ในกรณีที่เกิดการประทะกันอย่างเป็นทางการกับทางฝั่งตะวันตกก็เท่านั้น

แต่แล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคมปี ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมานี้เองในที่สุด ทีมนักโบราณดคีจากสถาบันประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโปแลนด์ก็ได้ค้นพบความจริงที่ยิ่งใหญ่อีกข้อของบังเกอร์ในประเทศเข้าจนได้

นั่นเพราะจากข้อมูลลับที่ได้รับการเปิดเผยออกมาของสหภาพโซเวียต ภาพถ่ายดาวเทียม และการตรวจสอบโครงสร้างภายในของบังเกอร์ทหารแล้ว พวกเขาก็พบว่าบังเกอร์เหล่านี้นั้นในอดีตน่าจะเป็นสถานที่เก็บอาวุธนิวเคลียร์มาก่อนนั่นเอง

 

เส้นทางที่เคยมีการใช้งาน กับสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายสนามฟุตบอล ซึ่งถูกค้นพบอยู่ใกล้ๆ บังเกอร์ในปี 1984

 

นั่นเพราะเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างของบังเกอร์เหล่านีเข้ากับโรงเก็บอาวุธนิวเคลียร์ในเชโกสโลวาเกีย ฮังการี และบัลแกเรีย นักโบราณคดีก็พบว่าสถานที่เหล่านี้มีโครงสร้างที่คล้ายกันเป็นอย่างมาก

Grzegorz Kiarszys หนึ่งในทีมวิจัยบอกว่า พลังของหัวรบนิวเคลียร์เหล่านี้ อาจจะมีหลังทำลายได้ตั้งแต่ 0.5-500 กิโลตัน และเป็นไปได้ว่าถูกเตรียมการไว้ใช้ในการรบที่เยอรมนี และเดนมาร์ก

น่าแปลกที่เมื่อทีมวิจัยทำการตรวจสอบบังเกอร์เหล่านี้เพื่อหาร่องรอยของสารกัมมันตภาพรังสี พวกเขากลับพบว่าในบังเกอร์นั้น ไม่มีร่องรอยใดๆ ของสารกัมมันตภาพรังสีอยู่เลยแม้แต่น้อย

 

 

การค้นพบนี้ทำให้ Kiarszys ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาสองข้อ ได้แก่โรงเก็บในที่แห่งนี้อาจจะมีระบบการป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลที่ดีมากๆ หรือไม่ก็หัวรบนิวเคลียร์ไม่เคยมีการส่งมาถึงที่แห่งนี้ เนื่องจากเหตุการณ์สงครามไม่ได้เลวร้ายจนต้องมีการใช้งานหัวรบจริงๆ

Kiarszys ยังบอกอีกด้วยว่าในอดีตพื้นที่รอบๆ บังเกอร์เองก็อาจจะเคยเป็นค่ายทหารมาก่อน เนื่องจากมีร่องรอยสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทำลายไป ทางเดินลาดตระเวน และสนามเพลาะ กระจายอยู่รอบๆ บังเกอร์

 

 

ที่มา livescience

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...