สิงคโปร์ คือหนึ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอันดับด้านการศึกษาติดระดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้อันเนื่องมาจากนโยบาย ในการจัดการระบบการศึกษาภายในประเทศสิงคโปร์ด้วย

เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กๆ ในภูมิภาคเอเชียจะต้องเรียนหนัก แข่งขันสอบกันเป็นว่าเล่น อันเป็นผลพวงมาจากการจัดอันดับทางด้านการศึกษาที่มีมาอย่างยาวนาน

 

 

แต่แล้วล่าสุดนี้ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ได้ประกาศทำการยกเลิกระบบ ‘จัดอันดับในชั้นเรียน’ และยกเลิกการ ‘สอบ’ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นประถมและมัธยม ตามนโยบาย ‘การเรียนรู้เพื่อชีวิต’ (Learn For Life)

โดยหวังเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับกระบวนการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงระบบการสอนในโรงเรียน ให้เป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่ใช่การแข่งขันกันเรียนเหมือนที่ผ่านมา

 

 

หลังจากที่มีการปรึกษาหารือ และถกเถียงภายในกระทรวงถึงจำนวนการบ้านและการสอบยิบย่อย ไปจนถึงการสอบปลายภาค การจัดอันดับนักเรียนในชั้นจากผลเกรดปลายเทอม ทั้งหมดนี้จะถูกทดแทนด้วยการเก็บข้อมูลประเมินผลการเรียนรู้แทน…

 

 

ทั้งนี้ สิงคโปร์จะเริ่มเปลี่ยนระบบในปีการศึกษา 2019 ดังรายการต่อไปนี้

– ไม่มีการตัดเกรดบันทึกลงในสมุดพก และจะไม่มีการจัดอันดับภายในชั้นเรียน หลีกเลี่ยงปัญหาการถูกเปรียบเทียบ

– ยกเลิกการสอบทุกชนิดในระดับชั้นประถม 1 และ 2 ใช้ระบบควิซถามประเมินความรู้ความเข้าใจแทน

– ยกเลิกการสอบกลางภาคในระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 และภายในปี 2020 – 2021 จะนำไปใช้กับชั้นประถม 3 ประถม 5 และมัธยม 3 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนในช่วงชั้นดังกล่าว มีเวลาว่าง เลือกเรียนเพิ่มเติมในวิชาที่ตนเองสนใจ

– ในแต่ละวิชาจะมีการสอบเพียงครั้งเดียวต่อเทอม ที่จะถูกนำไปคิดเป็นคะแนนรวมปลายภาคเรียน

– ทุนการศึกษาที่รัฐมอบให้ในระดับชั้นประถม 1 และ 2 เปลี่ยนกฎการตัดสินจากผลการเรียน มาเป็นทัศนคติทางด้านการเรียนรู้แทน

 

อองเดร เย่ คุง (Ong Ye Kung) รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์

 

อองเดร เย่ คุง (Ong Ye Kung) รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ กล่าวว่า “การเรียนรู้ไม่ใช่การแข่งขัน” โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะช่วยเน้นไปที่ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหมดกำลังใจของผู้เรียน จากการถูกเปรียบเทียบภายในชั้นเรียน และหวังใช้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน จดจ่ออยู่กับการพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด

 

ที่มา: moe.gov.sgmoe.gov.sg(2), mothership, weforum, straitstimes, worldofbuzz

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...