ไม่แน่ใจว่าการที่มีกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนนั้น จะช่วยทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ และอาจจะช่วยลดปัญหาของเด็กนักเรียนงีบหลับไม่ตั้งใจเรียน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง…

Hangzhou No. 11 Middle School โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองหางโจว กลายเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ดำเนินการติดตั้งระบบสมาร์ทคลาสรูม ภายใต้ระบบการจัดการและเฝ้าสังเกตการณ์ผ่านกล้องตรวจจับใบหน้า

 

.

 

โดยระบบดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน ที่อาจจะส่งผลต่อการเรียนในขณะนั้น ระบบกล้องอัจฉริยะนั้นสามารถตรวจจับอารมณ์บนใบหน้ารายบุคคลได้ เช่น โกรธ รำคาญ ตื่นตกใจ และมีความสุข

จากนั้นระบบจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแยกแยะตามประเภทอารมณ์ที่เกี่ยวข้องเป็น 6 หมวด อ่าน เขียน ฟัง ยืน ยกมือ แม้แต่แอบงีบก็มีเช่นกัน

 

 

นอกจากระบบจะทำการรายงานผลเป็นรายวันแล้ว คุณครูประจำชั้นยังสามารถตักเตือนนักเรียนรายคนได้ จากการประเมินพฤติกรรมโดยรวมในแต่ละครั้งว่า ใครตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียน…

 

 

“ระบบที่พัฒนาขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงมากพอที่จะจับภาพการแสดงออกทางสีหน้าภายในห้องเรียนได้ อีกทั้งระบบฐานข้อมูลสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของทั้งห้อง และที่แน่นอนก็คือ เป็นวิธีที่ได้ผลสำหรับการเช็กชื่อเข้าเรียน” หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกล่าวกับสื่อจีน

เหตุเพราะนอกเหนือจากการเฝ้าดูพฤติกรรมนักเรียนแล้ว การเรียนในแต่ละครั้งจะต้องมีการเช็กชื่อ หากนักเรียนคนไหนขานตอบรับ ระบบก็จะทำการเช็กชื่อลงในฐานข้อมูลให้เสร็จสรรพ

 

.

 

ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในประเทศจีนได้หรือไม่

 

ที่มา : hangzhou, sina, mashable

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...