ทุกวันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมมากมายและเราต่างก็รู้อยู่แก่ใจ แต่หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านั้น จนกลายเป็นคนทุกคนอยู่กับปัญหาสังคมด้วยความเคยชิน

ด้วยเหตุนี้ศิลปิน Gunduz Aghayev จึงได้วาดภาพที่มุ่งเน้นให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสังคมอย่างจริงจัง และแสดงให้เห็นถึงความจริงของสังคมที่เราปฏิเสธไม่ได้ โดยเฉพาะการตกอยู่ภายใต้ค่านิยมของสังคม!!

 

Attractive TV

 

The last Oasis

 

Miracle travel

 

Hate

 

Terror order

 

Applause

 

Rescue

 

Destroying alternative

 

Execution of Sofia

 

For The International Day of the Girl Child

 

Trump’s toy

 

Wall

 

Modern Human

 

Policitial Prisoners

 

Happy World Press freedom day

 

Erdogan and his cat

 

Evolution of terrorist

 

Virtual patriotizm

 

จริงหรือไม่ ถามใจเธอดู?

ที่มา designyoutrust

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...