นครรัฐวาติกัน เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่อยู่ของพระสันตะปาปา ผู้ซึ่งมีตำแหน่งสูงสุดในคริสตจักรโรมันคาทอลิก และมีศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร

แน่นอนว่าสถานที่อันสำคัญเช่นนี้ย่อมต้องเปี่ยมไปด้วยความงดงามที่ถูกเก็บรักษามาตามกาลเวลาเป็นธรรมดา ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะมาชมภาพ ความงดงามและเหตุการณ์ต่างๆ ในนครรัฐแห่งนี้ ผ่านเลนส์กล้องของคนในอดีตกัน

 

ภาพภายในห้องแสดงรูปปั้นแห่งวาติกัน 1880

 

จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ 1910

 

พระศพของพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 1 ในโบสถ์ Clementine ของวาติกัน 1978

 

รูปปั้น Pieta ระหว่างการบูรณะ ในห้องปฏิบัติการของวาติกัน 1972

 

พระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 ให้พรแก่ผู้สื่อข่าวฝ่ายสัมพันธมิตรภายหลังการปลดปล่อยกรุงโรม ในปี 1944

 

การสร้างกำแพงแบ่งนครวาติกันออกจากอิตาลี

 

การบูรณะภาพตกแต่งภายในของโบสถ์ Sistine ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

หอรวมรูปปั้นสัตว์ ในพิพิธภัณฑ์วาติกัน 1880

 

การทำงานของพระคาร์ดินัล Paul Marcinkus 1991

(พระคาร์ดินัล คือสมณศักดิ์ชั้นสูงรองจากพระสันตะปาปา)

 

ชนพื้นเมืองอเมริกัน ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 1980

 

แม่ชีเทเรซาเดินผ่านตัวเมืองวาติกัน ไม่ทราบวันที่

 

สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 เป็นประธานในการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

 

แม่ชีกำลังรอพบ พระสันตะปาปาประจำสัปดาห์ภายในนครวาติกัน

 

เจ้าชาย Umberto และพระราชวงศ์อิตาเลียนพบกับสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 ในวาติกัน 1939

 

ทหารสวิตเซอร์แลนด์ในชุดเกราะแบบดั้งเดิมในวาติกัน

 

การเตรียมเสื้อคลุมสำหรับพระคาร์ดินัลใหม่

 

ตู้จดหมายตู้แรกที่ได้รับการติดตั้งในเมืองวาติกัน

 

กลุ่มชาวอินเดีย นาวาโฮ มาเยี่ยมสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23

 

พระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่สองเคลื่อนผ่านประตูของวาติกัน 4 เมษายน 2005

 

พระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 เข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 23

 

เด็ก ๆ อธิษฐานขอให้สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 6 หายดีหลังจากที่มีการเข้ารับการผ่าตัด

 

งานพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 10 ในปี 1914

 

สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสรับฟัง การถกเถียงเกี่ยวกับการยกย่องแม่ชี Cabrini เป็นนักบุญ

 

และนายพล Mark W. Clark ขับรถผ่านเมืองวาติกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

 

ที่มา ranker

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...