ผู้ป่วยไม่ว่าจะทั้งสภาพร่างกายหรือจิตใจ ต่างก็ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทว่าหากผู้ป่วยทางสภาพจิตนั้นไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่ากับผู้ป่วยทางสภาพร่างกาย และมักจะถูกเลือกปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง จะส่งผลทำให้ป่วยหนักทั้งร่างกายและจิตใจได้

 

mental-illness-patient-indonesia (1)

 

ภาพอันน่าเศร้าของผู้ป่วยทางจิตในประเทศอินโดนีเซียเหล่านี้ถูกเปิดเผยโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Right Watch พร้อมกับรายงานยาวเหยียดถึง 74 หน้า มาในชื่อ ‘Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia’

 

mental-illness-patient-indonesia (3)

 

สะท้อนให้เห็นถึงการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของประเทศอินโดนีเซีย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยทางจิตนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ ครอบครัวไม่อาจดูแลได้

 

mental-illness-patient-indonesia (5)

 

ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชนหรือชาวบ้านตัวเล็กๆ เลยแม้แต่นิดเดียว อีกทั้งยังโทษว่าเป็นความผิดของการผิดประเพณีมีลูกด้วยกันระหว่างพี่กับน้องและการขาดสารไอโอดีนที่ทำให้เกิดความบกพร่องดังกล่าว

 

mental-illness-patient-indonesia (4)

 

ตามรายงานกล่าวว่ามีผู้ป่วยทางจิตถูกกักขังในสภาพที่ไม่ต่างจากคุกมากกว่า 19,000 ราย จากยอดผู้ป่วยทางสภาพจิต 57,000 รายจากทั่วประเทศอินโดนีเซีย โดยหนึ่งในผู้ป่วยที่ถูกกักขังนานที่สุดคือ 15 ปี แล้วก็พบว่าปัญหาที่ทำให้เกิดเรื่องดังกล่าวนั้นคือขาดสวัสดิการทางด้านการรักษาสุขภาพจิต ขาดบุคลากรจิตแพทย์ และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย

 

mental-illness-patient-indonesia (6)

 

ถ้าหากปล่อยไว้เป็นแบบนี้ต่อไป อัตราผู้ป่วยทางจิตก็จะมีเพิ่มมากขึ้น ต้องเร่งทำการแก้ไขโดยด่วยที่สุด ก่อนที่สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะแย่ไปยิ่งกว่านี้

 

ที่มา : hrw, unilad

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...