เคยสงสัยเรื่องบุคลิกภาพเรากันบ้างไหมว่ามันออกมาเป็นแบบไหนทั้งในมุมมองของเราและของคนอื่น เราคิดว่าเราเป็นอย่างไร จะประมาณไหนนะ ลองมาดูผลสรุปบุคลิกภาพในแบบต่างๆ กันได้เลย

Myer-Briggs Type Indicator หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า MBTI เป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดยแนวทฤษฎีของนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง Carl Jung

 

Carl Gustav Jung นักจิตวิทยาชาวสวิส

 

ซึ่งแบบวัดนี้จะแบ่งออกเป็นด้านตรงข้าม 4 ด้านได้แก่

Extravert (E) เข้าสังคม – Introvert (I) เก็บตัว , Sensing (S) ใช้ประสาทสัมผัส – Intuition (N) หยั่งรู้ , Thinking (T) ใช้ความคิด – Feeling (F) ใช้ความรู้สึก และสุดท้ายคือ Judgement (J) ตัดสิน – Perception (P) รับรู้

เมื่อนำแต่ละด้านมาเรียงกันได้เป็นอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัวจากแต่ละด้านเช่น ENTJ หรือ ENFJ ก็จะทำให้เราสามารถคาดคะเนบุคลิกภาพในปัจจุบันของตัวเองได้

งั้นเรามาลองดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนั้นคิดว่าอยู่ในแบบไหนกันบ้างเอ่ย

 

 

ISTJ ยึดมั่นในความเป็นจริง สิ่งที่รับรู้ได้ จริงจัง พูดจริงทำจริง ยึดมั่นในสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง เป็นคนที่ไว้ใจได้ และมีความละเอียดรอบคอบ

ISTP ดูเยือกเย็น ช่างสังเกต จะวิเคราะห์และสนใจในเรื่องที่มีเหตุผล ยึดหลักเหตุและผล มักจะมีมุขตลกส่วนตัวหลุดออกมาให้เห็นบ้าง

ISFJ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ใส่ใจในรายละเอียด ซื่อสัตย์ ขี้เกรงใจ ให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่น เงียบขรึม เป็นมิตร อุทิศตัวเองเพื่องานอย่างสม่ำเสมอ

ISFP สงบเสงี่ยม อารมณ์อ่อนไหว มีเมตตา ชอบถ่อมตัว หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง ไม่ชอบการรีบร้อนหรือบีบบังคับ ชอบอยู่กับปัจจุบัน ไม่ชอบเป็นผู้นำ แต่เป็นผู้ตามได้ดี

 

 

INFJ เชื่อมั่นในหลักการของตัวเอง เด็ดเดี่ยว มีความพยายาม ริเริ่ม ทุ่มทุกอย่างให้กับการทำงานและการทำสิ่งที่ต้องการให้เป็นจริง ซื่อตรง ห่วงใยผู้อื่น

INFP กระตือรือร้นและจริงใจ แต่ชอบถ่อมตัว พูดน้อย ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นกายภาพ สนใจการเรียนรู้ ความคิด ภาษา และสิ่งที่ตนเองริเริ่ม สามารถจัดการปัญหาที่เหมือนจะมากเกินไปให้ลุล่วงได้

INTJ เป็นตัวของตัวเองสูง มีพลังกับสิ่งที่ตนสนใจและทำทุกอย่างให้สำเร็จ ช่างสงสัย รักอิสระ มุ่งมั่น สามารถมองข้ามสิ่งเล็กน้อยไปมองสิ่งที่ใหญกว่าได้ดี

INTP สนใจในเรื่องทฤษฎีหรือวิทยาศาสตร์ ชอบการแก้ปัญหาแบบใช้ตรรกะ เงียบและระมัดระวังสิ่งรอบข้าง ไม่ค่อยเข้าสังคมหรือการพูดคุยไปเรื่อย

 

 

ESTJ พูดจริงทำจริง ชอบสิ่งที่สามารถรับรู้จับต้องได้ สามารถมีการปรับตัวในสิ่งที่ไม่ชอบได้เมื่อจำเป็น ชอบการจัดการวางแผนต่างๆ และสามารถเป็นนักบริหารที่ดีได้หากใส่ใจและรับฟังผู้อื่น

ESTP แก้ปัญหาได้ตรงจุด สนุกกับสิ่งที่เข้ามาหาในชีวิต ปรับตัวง่าย อดทน ให้คุณค่าไปในทางอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบอธิบายอะไรให้มันยืดยาว

ESFJ มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่างพูด มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อตรงชอบช่วยเหลือผู้อื่น ต้องการความปรองดอง หากได้รับการชมเชยหรือการสนับสนุน ก็จะมีแรงกระตุ้นในการทำงานได้ดี

ESFP มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบเข้าสังคมเข้ากับคนง่าย สนุกสนานและสามารถทำให้ผู้อื่นสนุกไปด้วย ชอบกีฬา รับรู้สนใจในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น จดจำได้ดีกว่าการเข้าใจทฤษฎี

 

 

ENTJ จริงใจ เปิดเผย ตัดสินใจเด็ดขาด มีความเป็นผู้นำ สนใจที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ พูดอย่างมีเหตุผลและเป็นคนฉลาดที่จะพูดสิ่งต่างๆ ออกมา สนใจข่าวสารรอบตัว

ENTP คล่องแคล่ว ช่างคิด มีความตื่นตัว เก่งในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย ชอบพูดจาขวานผ่าซาก เปลี่ยนความสนใจไปสูสิ่งใหม่เสมอ เบื่อที่จะต้องอยู่กับสิ่งซ้ำซาก

ENFJ ชอบโต้ตอบ มีความรับผิดชอบสูง ห่วงใยความคิดและความต้องการของผู้อื่น ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ ชอบเข้าสังคม แสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการ กว้างขวาง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ENFP กระตือรือร้นสูง มองโลกในแง่ดี ช่างคิดช่างฝัน ทำได้เกือบทุกสิ่งที่ตนเองสนใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับทั้งตัวเองและผู้อื่น โน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้ดี

 

 

เป็นไงกันบ้างกับแบบของบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบที่เป็นสรุปของผลที่ได้จากแบบวัดนี้ หากใครสนใจก็คงต้องลองไปหาแบบวัดนี้ทำกันเอาละนะ

ถ้าเพื่อนๆ คนไหนคิดว่าตัวเองตรงกับบุคลิกภาพใดก็มาแชร์กันในคอมเม้นท์ด้วยนะครัช

ที่มา: wegointer

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...