ทวีปยุโรปเป็นทวีปหนึ่งที่มีผู้อพยพไปอยู่เป็นจำนวนมากและมีปัญหาอย่างหนึ่งที่พบบ่อยๆ ก็คือความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติที่เกิดขึ้น นำไปสู่ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติซึ่งทวีความรุนแรงจากในอดีต และอาจจะมากขึ้นในทุกๆ วัน

ย้อนกลับไปในปี 2015 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ถามผู้คนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมด 28 ประเทศ ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเหยียดเชื่อชาติและรวบรวบความคิดเห็นไว้ในรายงาน ก่อนที่มันจะกลายมาเป็นประเด็นในเวลาต่อมา

ชาวเน็ตที่ชื่อว่า Bezzleford ที่มักจะนำข้อมูลทางสถิติต่างๆ มาสร้างเป็นแผนภาพอันเข้าใจง่าย เลยถือโอกาสหยิบผลสำรวจนั้นมาสร้างกราฟิคให้ได้ชมในเรื่อง “คนยุโรปรู้สึกสบายใจหรือไม่ถ้าลูกของคุณมีความสัมพันธ์กับ…..

 

ซึ่งผลการสำรวจก็ออกมาเป็นแบบนี้

คุณรู้สึกสบายใจไหมถ้าลูกของคุณมีความสัมพันธ์กับคนผิวดำ

ผลการสำรวจพบว่าคนยุโรปส่วนมากสบายใจที่ลูกจะมีความสัมพันธ์กับคนผิวดำ คิดเป็นอัตราร้อยละ 64

 

คุณรู้สึกสบายใจไหมถ้าลูกของคุณมีความสัมพันธ์กับชาวเอเชีย

ผลการสำรวจพบว่าคนยุโรปสบายใจที่จะมีความสัมพันธ์กับชาวเอเชียในอัตราร้อยละ 69

 

คุณรู้สึกสบายใจไหมถ้าลูกของคุณมีความสัมพันธ์กับมุสลิม

จากภาพจะเห็นได้ว่าคนยุโรปรับได้น้อยที่สุด ถ้าหากลูกของตนไปมีความสัมพันธ์กับคนมุสลิม พื้นที่ที่เป็นสีแดงมีเยอะ และค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ราวร้อยละ 50

 

คุณรู้สึกสบายใจไหมถ้าลูกของคุณมีความสัมพันธ์กับชาวยิว

สุดท้ายคนยุโรปสบายใจ ถ้าลูกมีความสัมพันธ์กับชาวยิวประมาณร้อยละ 69

 

จากการสำรวจก็จะเห็นว่าคนยุโรปในบางพื้นที่ยังมีอัตราการเหยียดเชื้อชาติอยู่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนักในประเด็นของเรื่องสิทธิมนุษยชน และนอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังแสดงความเห็นว่าควรมีมาตรการใหม่ๆ ในการปกป้องชนกลุ่มน้อยด้วยเพื่อความเท่าเทียมกัน เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ที่มา boredpanda

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...