งานวิจัย Harvard นานที่สุดในโลกเพื่อหา ‘ความสุข’ ที่แท้จริงของมนุษย์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 75 ปี!!

พูดกันถึงเรื่องศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่างๆ นั้นจะใช้เวลาค้นคว้ายาวนานซักแค่ไหนกัน? อาจจะเป็นซัก 10 ปี หรือ 20 ปี ซึ่งนั่นก็นับว่าเป็นจำนวนเวลาที่ยาวนานมากๆ สำหรับงานวิจัยซัก 1 ชิ้น แต่เชื่อมั้ยว่ามีงานวิจัยที่ใช้เวลาเยอะกว่านั้นเสียอีกแหนะ!!     งานวิจัยที่ว่านี้คือ Harvard Study of Adult Development การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัย Harvard ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าทั้งสิ้น 75 ปีเต็ม เปลี่ยนผ่านผู้ควบคุมงานวิจัยมาถึง 4 รุ่น!!     โดยงานวิจัยชิ้นนี้ริเริ่มจากการติตามศึกษาชีวิตของวัยรุ่นชาย 2 กลุ่มคือนักศึกษาชายชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย Harvard 268 คน และวัยรุ่นชายอายุ 12 – 16 ปี เติบโตแบบตามมีตามเกิดในเมือง Boston ทั้งหมด 456 คนด้วยกัน     ทุกๆ 2 ปี ทีมวิจัยจะให้ทั้ง … Continue reading งานวิจัย Harvard นานที่สุดในโลกเพื่อหา ‘ความสุข’ ที่แท้จริงของมนุษย์ ใช้เวลาทั้งสิ้น 75 ปี!!