ที่โรงเรียนเล็กๆ ในเมือง Madhya Pradesh ประเทศอินเดีย ได้มีรายงานว่านักเรียนจำนวนกว่า 300 คนมีความสามารถพิเศษคือสามารถเขียนหนังสือได้ทั้งสองมือ โดยที่ปกติมนุษย์ทั่วไปจะใช้มือข้างที่ถนัดในการเขียนเพียงข้างเดียวเท่านั้น

Veena Vandini ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้มีความคิดริเริ่มการฝึกให้เด็กนักเรียนเขียนหนังสือด้วยมือทั้งสองมือ โดยได้รับแรงบรรดาลใจมาจากประธานาธิบดี Rajendra Prasad ประธานาธิบดีคนแรกของอินเดีย ที่มีความสามารถในการเขียนหนังสือได้ทั้งสองมือ

 

 

หลังจากนั้นเธอก็ได้ฝึกให้นักเรียนในโรงเรียนเขียนหนังสือด้วยมือทั้งสองข้าง โดยเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นเกรด 1 เป็นต้นไป ซึ่งทุกคนก็สามารถเขียนหนังสือทั้งสองมือได้ โดยที่เด็กนักเรียนในเกรดสูงๆ ขึ้นไปจะสามารถเขียนได้รวดเร็วขึ้นและมีความแม่นยำ

 

 

ทุกๆ คลาสจะมีการเรียนการสอน 45 นาที ส่วนอีก 15 นาทีจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เขียนสองมือ โดยการฝึกนี้ยังช่วยเสริมทักษะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาหลายภาษาในเวลาเดียวกัน

 

 

แต่จากการศึกษาวิจัยของ Scientific American กล่าวไว้ว่า เด็กที่มีความสามารถในการใช้มือทั้งสองข้างจะมีคะแนนทางด้านคณิตศาสตร์แย่กว่าเด็กที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ การศึกษาของฟินแลนด์ก็ยังศึกษาพบอีกว่า เด็กที่ถนัดสองข้างจะมีปัญหาสุขภาพจิต สมาธิสั้น รวมไปถึงการมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ทางวิชาการอีกด้วย

 

 

มาดูกันว่าการเขียนหนังสือสองมือมันเป็นอย่างไร

 

ที่มา odditycentral

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...