หลักฐานทางวิทย์ชี้ คนที่เป็น “คนที่เกลียดคนรักร่วมเพศ” มีโอกาสเป็นเกย์มากกว่าคนปกติ

Homophobia คืออาการที่บุคคลเหล่านั้น เกลียดชัง หรือกลัว “คนรักร่วมเพศ” อย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งอาการนี้ถูกบัญญัติมาตั้งแต่ปี 1971 โดยคำนี้เป็นคำกำจัดความของบุคคลที่เหยียดหยามกับกลุ่มที่มีทัศนะคติทางเพศที่แตกต่างกัน

จากงานวิจัยในปี 2014 ที่ถูกตีพิมพ์โดยวารสาร Journal of Personality and Social Psychology ได้แสดงข้อเท็จจริงว่า บุคคลที่ไม่ยอมรับหรือไม่ให้ความสนใจการรักร่วมเพศ จะมีระดับของความเป็นผู้รักร่วมเพศที่สูงกว่าปกติ โดยลักษณะนี้จะเพิ่มสูงมากขึ้นไปอีกในครอบครัวที่มีอาการ Homophobia

 

 

Netta Weinstein ผู้นำทีมวิจัย ได้กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าบุคคลที่มีอาการ Homophobia จะบอกว่าตนเองนั้นมีเพศสภาพที่ตรงกับร่างกาย แต่ผลจากการทดสอบทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่คนเหล่านี้แสดงออกมา มีเหตุมาจากกลุ่มคนที่เป็น Homosexual ได้เข้าไปกระตุ้นบุคลิกเบื้องลึกภายในจิตใจของพวกเขา”

 

 

Richard Ryan หนึ่งในผู้นำของทีมวิจัยได้กล่าวเสริมว่า “คนที่เป็น Homophobia ก็เหมือนกับกำลังต่อสู้กับตัวเองเพื่อนำความขัดแย้งภายในตัวนี้ระบายออกสู่โลกภายนอก”

ผลจากการวิจัยทั้งหมดนี้ถูกวัดโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิยามเพศของตนเองในผู้ทำแบบสอบถาม รวมไปถึงความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคำถามอีกด้วย

ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีความสนใจในเพศตรงข้ามน้อย มีอัตราการเข้าหาเข้าหากลุ่มที่เป็นเกย์มากยิ่งขึ้น

 

 

ถึงแม้ว่าข้อสมมติฐานนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ อันเนื่องมาจากกลุ่มทดสอบยังเป็นเพียงแค่นักศึกษา แต่หากมีการนำกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาทดสอบในอนาคต ด้วยก็จะทำให้ผลของงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ที่มา: indy100 , nytimes

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...

SHARE
รวมเนื้อหาของเหล่าแมวเหมียวที่ไม่ได้ทำหน้าที่บนแคทดั๊มบ์แล้ว ถึงตัวเค้าจะจากไป แต่ผลงานที่เค้าสร้างไว้จะอยู่ชั่วนิรันดร์

ยังมีเรื่องเด็ดอีกเพียบ.....