ปัญหารถติด เป็นเรื่องที่หลายๆ คนอยากให้หมดไปจากโลกนี้ แต่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยาก เพราะที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขมาแล้วมาหลายครั้ง แต่ปัญหาก็ยังคงดำรงอยู่ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วย…

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา ที่เราเคยได้ยินกันส่วนก็มี 2 แนวทางหลักๆ คือ ลดจำนวนรถบนท้องถนน และเพิ่มจำนวนเลนถนนให้มากขึ้น แต่กลับพบว่า ต่อให้เพิ่มไปมากเพียงใด ปัญหาจราจรก็ไม่ได้ลดลงเลย

 

1

 

แต่สำหรับบริษัทสถาปนิกจีนจากเซินเจิ้น ได้คิดต่างออกไป จึงได้ออกแบบถนนหลวงในอนาคต ด้วยการลดจำนวนถนนและเพิ่มเลนสำหรับรถและโดรนที่ไร้คนขับแทน

โปรเจคนี้เกิดจากการร่วมมือกันของบริษัท Avoid Obvious Architects, Tetra Architectsand Planners และ BCCI ได้ออกแบบถนนที่อาจจะมีเลนกว้างขึ้น แต่ก็ต้องลดจำนวนจาก 12 เลน เหลือเพียงแค่ 4 เลนเท่านั้น

การวางแผนลดจำนวนถนนนี้เป็นเพราะคาดว่าในอนาคตนั้น ผู้คนจะหันไปไปใช้รถไฟฟ้า หรือขนส่งมวลชน รวมถึงระบบการเดินทางร่วมกัน

นอกจากนี้ยังมีระบบรถไร้คนขับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การสัญจรถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเสี่ยงอุบัติเหตุน้อยลงอีก ทำให้ผู้คนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นด้วย

 

2

.

3

.

4

.

5

 

โดยถนนทั้ง 4 เลนที่ออกแบบไว้นั้น จะมีอุโมงค์ครอบอยู่ เพื่อรับมือกับปัญหามลภาวะทางอากาศ

cars_3

 

ส่วนบริเวณรอบๆ ถนนนั้น จะเป็นพื้นที่สีเขียว มีสำนักงาน ตึกสูง รวมทั้งบ้านของประชาชน แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ กันไป

6

 

เนื่องจากบ้านเรือนมีการเติบโตเร็วเกินไป เป็นการทำลายธรรมชาติ ดังนั้น การลดจำนวนถนน แล้วแทนที่ด้วยพื้นที่สีเขียว จะช่วยให้มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น

7

.

8

.

9

 

เมืองที่มีความเจริญนั้น ไม่ใช่มีตึกสูงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย

10.

11

.

12

.

13

.

14

.

15

.

16

 

โครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ คงต้องติดตามต่อในอนาคตนะคะ

emo (153)

ที่มา wonderfulengineeringmyinforms

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...