ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งปัจจุบันมีการนำระบบ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ชีวิต

เราจึงไม่แปลกใจเลยที่คนรุ่นใหม่จะหันมาใส่ใจกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เหล่านี้มากขึ้น ในประเทศจีนพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมีความกระตือรือร้นที่จะส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษเพิ่มพูนทักษะเพื่ออนาคต

 

 

จากเดิมที่พ่อแม่ของเด็กส่วนใหญ่จะส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ หรือดนตรีทุกวันนี้เด็กๆ ต้องเรียนวิชา Coding หรือภาษาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมด้วย

Li Yu นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่า “Coding เป็นทักษะจำเป็นที่คนรุ่นใหม่ต้องใช้ในยุคของ AI เพื่อไม่ให้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในการทำงาน”

นอกจากนั้นเธอยังเล่าว่า เธอได้ส่ง Chen Tian ลูกชายวัย 4 ขวบของเธอไปเรียนพิเศษวิชา Coding ทุกสัปดาห์ เพื่อที่จะทำให้เขาเห็นว่าเทคโนโลยีก้าวล้ำไปขนาดไหนแล้ว

 

 

ภาษาคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต่อการสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์ สร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การเรียนวิชา Coding จึงถือเป็นสิ่งสำคัญและมีผลต่อความก้าวหน้าของประเทศจีนในอนาคต

เรียกได้ว่าเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในประเทศจีนเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมและมัธยม เพื่อสร้างพื้นฐานให้กับประชากรในยุคสมัยใหม่นี้

 

ที่มา: scmp

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...