เมื่อเริ่มเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติ อย่างการเพิ่มปริมาณขยะ การปล่อยมลพิษ รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า

หลายๆ ประเทศก็เริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีประชากรสูงที่สุด อย่างประเทศจีนและอินเดีย

 

 

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การ NASA ได้เผยถึงผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จากการเก็บข้อมูลพบว่าประเทศจีนและอินเดียมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสาร Natural Sustainability เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 ที่ผ่านมา พบว่ามีพื้นที่สีเขียวของโลกเพิ่มขึ้นกว่า 5 ล้านตารางกิโลเมตร (ขนาดเทียบเท่ากับผืนป่าอะเมซอน) เมื่อเปรียบเทียบกับต้นปี 2000 คิดเป็นร้อยละ 5

 

 

ในช่วงปี 1980 เป็นต้นมาประชาชนได้รับผลกระทบอย่างนักจากมลพิษทางดินและทางอากาศ ประเทศจีนจึงเพิ่มความจริงจังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวางระบบการเกษตรให้ดีขึ้น เช่นเดียวกับประเทศอินเดีย

 

 

การรณรงค์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศจีน ทำให้มีพื้นที่ป่าเป็น 1 ใน 4 ของโลก โดยโครงการที่ทำให้จีนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือโครงการปลูกพืชในทะเลทรายคูบีฉี ซึ่งถือว่าเป็นทะเลทรายที่กว้างใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลก

โดยขณะนี้จีนได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศจากร้อยละ 21.6 เป็นร้อยละ 26 ภายในปี 2050 ถึงแม้ว่าจะเป็นเป้าหมายในระยะไกล แต่ก็นับเป็นข่าวดีที่ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ลดลง

 

ที่มา: rt.com, nasa

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...