ปัจจุบันหลายๆ คนเลือกที่จะส่งข้อความตัวอักษรมากกว่าการโทรคุยกัน หรือการไปคุยกันต่อหน้า เพราะเชื่อว่ามันสามารถแทนกันได้ แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป หลังจากที่งานวิจัยได้ออกมาบอกแล้วว่าการพูดคุยกันด้วยเสียงสามารถโน้มน้าวและฟังดูมีน้ำหนักมากกว่าการใช้ตัวอักษร

นี่เป็นงานวิจัยทางจิตวิทยาของ Juliana Schroeder จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ผู้ที่ได้ทำการทดลองมาเป็นจำนวนมาก และ งานวิจัยในครั้งนี้ ของเธอก็ได้ถูกตีพิมพ์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2017

 

 

เธอได้ให้อาสาสมัครจำนวน 300 คนแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้อ่าน และกลุ่มที่ได้ฟังข้อโต้แย้งในเรื่องของสงคราม การทำแท้ง และความแตกต่างกันของแนวดนตรี จากนั้นจึงให้ทุกคนลองประเมินและตัดสินจากสิ่งที่ตัวเองได้ยินว่ารู้สึกอย่างไรกับคนที่พูดหรือคนที่เขียนข้อความนั้นๆ

ผลออกมาคือกลุ่มที่ฟังข้อโต้แย้งผ่านคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงจะมีความรู้สึกสนใจและให้คุณค่ากับคำพูดเหล่านั้นมากกว่ากลุ่มที่ได้อ่านผ่านตัวอักษร

ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้นักวิจัยเชื่อว่าการสื่อสารด้วยเสียงจะทำให้ผู้พูดดูเป็นคนมีเหตุผล และมีความเท่าเทียมกันมากกว่าการสื่อสารกันด้วยตัวอักษร

 

 

และเธอยังมีการทดลองที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติม อย่างเช่นการทดลองหนึ่งที่เธอให้คน 600 คน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของนักการเมืองสองคนในปี 2016 โดยให้ผู้รับการทดลองให้คะแนนนักการเมืองเหล่านั้นหลังจากที่ได้ฟังหรืออ่านการหาเสียงของพวกเขา

ในตอนแรกอาสาสมัครเหล่านั้นรู้สึกเกลียดและไม่ชอบผู้หาเสียงอีกฝั่งนึงมาก แต่เมื่อพวกเขาได้มาฟังหรือเห็นบทสัมภาษณ์ของนักการเมืองคนนั้นแล้ว ความรู้สึกไม่ชอบก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่การอ่านก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่น้อยกว่าการฟัง

 

 

ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราให้น้ำหนักกับการได้ยินคำพูดมากกว่าการอ่านผ่านตัวอักษร และสิ่งนี้จะยิ่งมีความสำคัญในเวลาที่เราเกิดการโต้เถียงกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่

ลองคิดถึงการอ่านหนังสือพิมพ์ เวลาเราเห็นพาดหัวข่าวข่าวหนึ่ง ความรู้สึกที่ได้รับแตกต่างกับการที่เราได้ฟังข่าวหรือเห็นข่าวผ่านโทรทัศน์ แม้จะเป็นข่าวเดียวกันก็ตาม

 

 

และถึงแม้ว่าจิตใจคนเราไม่อาจที่จะคาดเดาได้ แต่งานวิจัยเหล่านี้ก็อาจช่วยบอกกับเราได้ว่าเวลาที่เราทะเลาะหรือโต้เถียงกับใคร การพูดคุยกันด้วยเสียง คำพูดผ่านการโทรหรือต่อหน้าอาจเป็นสิ่งที่ดีกว่าการส่งข้อความ

 

ที่มา: sciencealert

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...