ในโลกนี้มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด แต่น่าเสียดายที่บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้ว ทั้งๆ ที่เรายังไม่มีโอกาสได้เห็นมันด้วยซ้ำ

อย่างในหนังสือ Endangered ของช่างภาพ Tim Flach ซึ่งเป็นการบันทึกภาพสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการถูกคุกคาม

Tim ได้ออกเดินทางไปทั่วโลก ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในป่า ทุ่งหญ้าสะวันนา ทะเลขั้วโลก เพื่อสร้างภาพอันทรงพลังของสัตว์ป่าและระบบนิเวศของพวกมันที่กำลังเผชิญกับปัญหาอย่างรุนแรง

และนี่คือภาพส่วนหนึ่งของสัตว์ป่าหายากที่คาดว่าจะศูนย์พันธุ์ในอีก 10 ข้างหน้า พวกมันมีความโดดเด่นและน่าสนใจเกินที่จะหายไปจากโลก…

 

1. ลิ่นต้นไม้

สัตว์ที่มีรูปร่างแปลกๆ นี้อาศัยในป่าดิบชื้นของแอฟริกันสะวันนาจากเซเนกัลไปยังเคนยาและแซมเบียตอนใต้ ลิ่นต้นไม้มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ตั้งแต่ปี 2008 และมีความรุนแรงมากที่สุดในปี 2014

นั่นหมายความว่าหากไม่มีการคุ้มครองพิเศษ ลิ่นต้นไม้มีโอกาสที่จะลดลงถึง 30-50% ภายใน 10-20 ข้างหน้า

 

2. ลีเมอร์หางแหวน

ลีเมอร์หางแหวนสามารถพบได้ในดินแดนที่แห้งแล้งและในป่าทางตอนใต้ของมาดากัสการ์ ทาง The International Union for Conservation of Nature (IUCN) ได้กำหนดให้สัตว์ชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากจำนวนประชากรของพวกมันลดลงไป 2,000 – 2,400 ตัว ซึ่งมากถึง 95% นับตั้งแต่ปี 2000

ปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรลีเมอร์หางแหวนลดลง ได้แก่ การสูญเสียถิ่นที่อยู่อย่างรวดเร็ว การล่าสัตว์ และการค้าสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมาย

 

3. ลิงโพรบอสซิส

ลิงชนิดนี้มีถิ่นที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถพบได้ใน 3 ประเทศ ที่มีเนื้อที่ติดกับเกาะนี้คือ อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย

ลิงโพรบอสซิสถูกจัดให้อยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพราะจำนวนประชากรของพวกมันลดลงถึง 50% ในช่วง 36-40 ปีที่ผ่านมา

ส่วนสาเหตุที่ทำให้จำนวนประชากรลดลงคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย เหตุผลรองลงมาคือการถูกล่าจากมนุษย์ เพราะในจีนนำสัตว์ชนิดนี้ไปใช้ในทางการแพทย์

ปัจจุบันลิงโพรบอสซิสสามารถพบได้เฉพาะในพื้นที่คุ้มครองและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่กำหนดเท่านั้น

 

4. ลิงจมูกเชิดสีทอง

สัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ทางภาคใต้และตอนกลางของประเทศจีน พวกมันมักจะอยู่ตามเทือกเขาที่ความสูง 1-2 ไมล์ซึ่งเป็นเหตุให้มีชื่อเล่นว่า “ลิงหิมะ” พวกมันเป็นสัตว์หายากและถูกจัดถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยคือภัยคุกคามหลักของพวกมัน อาหารหลักของลิงจมูกเชิดสีทองคือ Lichens ซึ่งพบได้มากในต้นไม้ที่ตายแล้วและถูกตะไคร่น้ำเกาะ

แต่น่าเสียดายที่ต้นไม้เหล่านั้นมักจะถูกมนุษย์นำไปใช้ จึงทำให้ถิ่นที่อยู่ของพวกมันลดลงไปพร้อมๆ กับแหล่งอาหาร

ปัจจุบันสามารถพบลิงชนิดนี้มากที่สุดในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ Wanglang National Nature Reserve ของประเทศจีน

 

5. แพนด้าแดง

สัตว์สายพันธุ์นี้รวมอยู่ใน IUCN Red List (บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ) ซึ่งมีสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากประชากรของพวกมันเหลือน้อยกว่า 2,500 ตัว

ยกตัวอย่างเช่น ประชากรของหมีแพนด้าแดงในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกที่ลดลงไปถึง 40% ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

ภัยคุกคามหลักคือถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ และพบว่ามีการลักลอบล่าแพนด้าแดงในตะวันออกเฉียงใต้ของจีนด้วย

 

6. นกกระสาปากพลั่ว

นกกระสาปากพลั่วอาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้นใน Central and Eastern Africa ซึ่งสามารถพบปลาปอดฟอสฟอรัสอยู่ที่นั่นและเป็นอาหารหลักของพวกมัน

สัตว์ชนิดนี้มักเป็นที่ต้องการของชาวประมง แต่มันมีความไวต่อการปรากฏตัวของมนุษย์ จึงทำให้พวกมันมักจะหนีจากกับดักของมนุษย์ได้

อย่างไรก็ตาม ประชากรของพวกมันมีน้อยมาก คือ 5,000-8,000 ตัวเท่านั้น จึงทำให้พวกมันถูกจัดอยู่ในสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ โดยภัยคุกคามหลักคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการถูกล่าโดยมนุษย์

 

7. ลิงทามารินหลากสี

ลิงทามารินหลากสีอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆ รอบเมืองมาเนาส์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล การขยายตัวของเมือง การเลี้ยงปศุสัตว์ และเกษตรกรรมทำให้ป่าร้อนชื้นที่เป็นบ้านของ ทำให้ลิงทามารินลดลงไปมาก

ที่แย่ไปกว่านั้น ลิงทามารินชนิดนี้ถูกแย่งพื้นที่หากินที่ทับซ้อนกันจากลิงทามารินอีกชนิดหนึ่งคือลิงทามารินแขน เหลือง (Golden-Handed Tamarin)

 

8. อีแร้ง Vulture

อีแร้ง Vulture อาศัยอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ของแอฟริกา พวกมันมักอยู่ตามทุ่งหญ้าสะวันนาและป่าไม้ โดยจะทำรังบนต้นไม้ใกล้ๆ กับถิ่นฐานของมนุษย์ พวกมันจะกินซากสัตว์และของเสียต่างๆ

จำนวนของแร้งชนิดนี้ลดลงอย่างมากจนตอนนี้มีสถานะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ภัยคุกคามหลักมาจากการสารพิษที่ตกค้างในอาหารของพวกมัน การล่าสัตว์ การสูญเสียที่อยู่อาศัย และความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่

 

9. แมวป่าไอบีเรียน (Iberian Lynx)

แมวป่าชนิดนี้อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปน โดนส่วนใหญ่จะพบได้ในอุทยานแห่งชาติ Doñana National Park ปัจจุบันถิ่นที่อยู่หลักคือเขตภูเขา

แมวป่าไอบีเรียนเป็นสายพันธุ์แมวที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุด โดยในปี 2002 พบว่าประชากรของพวกมันเหลือเพียง 100 ตัวเท่านั้น แต่เนื่องจากความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์ ทำให้ปัจจุบันพวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 404 ตัว

สาเหตุสำคัญของการภัยคุกคามคือการขาดแคลนสัตว์ที่เป็นอาหารหลักของพวกมันอย่างรุนแรง นั่นคือกระต่าย นอกจากนั้น พวกมันบางตัวก็เข้าไปติดกับดักของนักลักลอบจับสัตว์หรือไม่ก็ถูกรถชนตายบนถนนหลวง และถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ถูกทำลายมากขึ้นๆ ทุกที

 

10. ผีเสื้อจักรพรรดิ

ผีเสื้อจักรพรรดิสามารถพบได้ในทวีปอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตามในแต่ละปีมันจะย้ายจากทางตอนเหนือ ตอนกลางและทางใต้ของแคนาดาไปยังฟลอริด้าและเม็กซิโก

การเดินทางของผีเสื้อจักรพรรดิเป็นการเดินทางระยะไกล ดังนั้นพวกมันจึงเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย ตั้งแต่การลดจำนวนลงของพืชมียางทั่วสหรัฐและแคนาดา

นอกจากนี้ผู้คนยังเป็นอันตรายต่อผีเสื้อด้วย จากความพยายามที่จะอนุรักษ์ไข่ของพวกมัน และปัญหานี้มีการควบคุมดูแลที่น้อยมาก นั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะพยายามช่วยผีเสื้อแต่คุณอาจทำให้พวกมันติดเชื้อได้โดยไม่ตั้งใจ

 

11. หมีขั้วโลก

หมีขั้วโลกอาศัยที่บริเวณน้ำแข็งในแถบอาร์กติกและอยู่ในกลุ่ม IUCN Red List โดยจำนวนประชากรของพวกมันในปี 2015 มี 22,000-31,000 ตัว

อย่างไรก็ตามคาดว่าจำนวนของหมีขั้วโลกจะลดลงอย่างมากใน 35 ปีข้างหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ การรั่วไหลของน้ำมันและก๊าซ และการเพาะพันธุ์ช้าทำให้หมีขั้วโลกมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์

 

12. ปลาสเตอร์เจียน

ปลาสเตอร์เจียนสามารถพบได้ใน Caspian Azov และ Black Sea Basins ซึ่งเป็นที่ที่พวกมันอพยพไปเพื่อที่จะวางไข่

แม้ว่าในอดีตจะมีจำนวนปลาสเตอร์เจียนจำนวนมาก แต่ภายหลังถูกจัดให้อยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกล่าโดยมนุษย์เพราะต้องการไข่ของพวกมัน

ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ปลาสเตอร์เจียนอย่างเคร่งครัด โดยการค้าปลาชนิดนี้ รวมทั้งไข่ของมันจึงเป็นสิ่งต้องห้ามและผิดกฎหมายด้วย

 

13. นกอินทรีฟิลิปปินส์

นกชนิดนี้สามารถพบได้เฉพาะในป่าของฟิลิปปินส์เท่านั้น เป็นนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวัดตามความยาวของปีกและยังเป็นนกประจำชาติของฟิลิปปินส์อีกด้วย

นกอินทรีของฟิลิปปินส์ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยสาเหตุหลักคือการตัดไม้ทำลายป่า อย่างไรก็ตามปัจจุบันการฆ่านกอินทรีนี้ถือมีความผิดทางกฎหมาย และต้องถูกลงโทษจำคุก 12 ปี และปรับอีกมหาศาล

 

14. กุย

พื้นที่ปัจจุบันของที่อยู่อาศัยของกุย (Saiga) คือคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน รัสเซีย และมองโกเลีย ในปี 2012 ทาง IUCN จัดให้อยู่ในสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ประชากรของกุยลดลงอย่างมาก เนื่องจากมนุษย์ต้องการนำเขาของพวกมันไปทำแตรเป่า อีกสาเหตุหนึ่งคือการระบาดของโรคติดเชื้อ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ฤดูหนาวที่รุนแรงกับลมแรงหรือหิมะปกคลุมสูง จนปกคลุมแหล่งอาหารบนพื้นหญ้าของพวกมัน

 

ที่มา brightside

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...