ช่างภาพตามถ่ายภาพ “สัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ที่จะหายไปจากโลกภายในระยะเวลาอันใกล้นี้

ในโลกนี้มีสัตว์ป่าหายากหลายชนิด แต่น่าเสียดายที่บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีแล้ว ทั้งๆ ที่เรายังไม่มีโอกาสได้เห็นมันด้วยซ้ำ

อย่างในหนังสือ Endangered ของช่างภาพ Tim Flach ซึ่งเป็นการบันทึกภาพสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการถูกคุกคาม

Tim ได้ออกเดินทางไปทั่วโลก ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในป่า ทุ่งหญ้าสะวันนา ทะเลขั้วโลก เพื่อสร้างภาพอันทรงพลังของสัตว์ป่าและระบบนิเวศของพวกมันที่กำลังเผชิญกับปัญหาอย่างรุนแรง

และนี่คือภาพส่วนหนึ่งของสัตว์ป่าหายากที่คาดว่าจะศูนย์พันธุ์ในอีก 10 ข้างหน้า พวกมันมีความโดดเด่นและน่าสนใจเกินที่จะหายไปจากโลก…

 

1. ลิ่นต้นไม้

สัตว์ที่มีรูปร่างแปลกๆ นี้อาศัยในป่าดิบชื้นของแอฟริกันสะวันนาจากเซเนกัลไปยังเคนยาและแซมเบียตอนใต้ ลิ่นต้นไม้มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ตั้งแต่ปี 2008 และมีความรุนแรงมากที่สุดในปี 2014

นั่นหมายความว่าหากไม่มีการคุ้มครองพิเศษ ลิ่นต้นไม้มีโอกาสที่จะลดลงถึง 30-50% ภายใน 10-20 ข้างหน้า

 

2. ลีเมอร์หางแหวน

ลีเมอร์หางแหวนสามารถพบได้ในดินแดนที่แห้งแล้งและในป่าทางตอนใต้ของมาดากัสการ์ ทาง The International Union for Conservation of Nature (IUCN) ได้กำหนดให้สัตว์ชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากจำนวนประชากรของพวกมันลดลงไป 2,000 – 2,400 ตัว ซึ่งมากถึง 95% นับตั้งแต่ปี 2000

ปัจจัยที่ทำให้จำนวนประชากรลีเมอร์หางแหวนลดลง ได้แก่ การสูญเสียถิ่นที่อยู่อย่างรวดเร็ว การล่าสัตว์ และการค้าสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมาย

 

3. ลิงโพรบอสซิส

ลิงชนิดนี้มีถิ่นที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสามารถพบได้ใน 3 ประเทศ ที่มีเนื้อที่ติดกับเกาะนี้คือ อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย

ลิงโพรบอสซิสถูกจัดให้อยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เพราะจำนวนประชากรของพวกมันลดลงถึง 50% ในช่วง 36-40 ปีที่ผ่านมา

ส่วนสาเหตุที่ทำให้จำนวนประชากรลดลงคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย เหตุผลรองลงมาคือการถูกล่าจากมนุษย์ เพราะในจีนนำสัตว์ชนิดนี้ไปใช้ในทางการแพทย์

ปัจจุบันลิงโพรบอสซิสสามารถพบได้เฉพาะในพื้นที่คุ้มครองและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่กำหนดเท่านั้น

 

4. ลิงจมูกเชิดสีทอง

สัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ทางภาคใต้และตอนกลางของประเทศจีน พวกมันมักจะอยู่ตามเทือกเขาที่ความสูง 1-2 ไมล์ซึ่งเป็นเหตุให้มีชื่อเล่นว่า “ลิงหิมะ” พวกมันเป็นสัตว์หายากและถูกจัดถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยคือภัยคุกคามหลักของพวกมัน อาหารหลักของลิงจมูกเชิดสีทองคือ Lichens ซึ่งพบได้มากในต้นไม้ที่ตายแล้วและถูกตะไคร่น้ำเกาะ

แต่น่าเสียดายที่ต้นไม้เหล่านั้นมักจะถูกมนุษย์นำไปใช้ จึงทำให้ถิ่นที่อยู่ของพวกมันลดลงไปพร้อมๆ กับแหล่งอาหาร

ปัจจุบันสามารถพบลิงชนิดนี้มากที่สุดในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ Wanglang National Nature Reserve ของประเทศจีน

 

5. แพนด้าแดง

สัตว์สายพันธุ์นี้รวมอยู่ใน IUCN Red List (บัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ) ซึ่งมีสถานะที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากประชากรของพวกมันเหลือน้อยกว่า 2,500 ตัว

ยกตัวอย่างเช่น ประชากรของหมีแพนด้าแดงในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกที่ลดลงไปถึง 40% ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

ภัยคุกคามหลักคือถิ่นที่อยู่อาศัยถูกทำลายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ และพบว่ามีการลักลอบล่าแพนด้าแดงในตะวันออกเฉียงใต้ของจีนด้วย

 

6. นกกระสาปากพลั่ว

นกกระสาปากพลั่วอาศัยอยู่ในเขตร้อนชื้นใน Central and Eastern Africa ซึ่งสามารถพบปลาปอดฟอสฟอรัสอยู่ที่นั่นและเป็นอาหารหลักของพวกมัน

สัตว์ชนิดนี้มักเป็นที่ต้องการของชาวประมง แต่มันมีความไวต่อการปรากฏตัวของมนุษย์ จึงทำให้พวกมันมักจะหนีจากกับดักของมนุษย์ได้

อย่างไรก็ตาม ประชากรของพวกมันมีน้อยมาก คือ 5,000-8,000 ตัวเท่านั้น จึงทำให้พวกมันถูกจัดอยู่ในสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ โดยภัยคุกคามหลักคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการถูกล่าโดยมนุษย์

 

7. ลิงทามารินหลากสี

ลิงทามารินหลากสีอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆ รอบเมืองมาเนาส์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล การขยายตัวของเมือง การเลี้ยงปศุสัตว์ และเกษตรกรรมทำให้ป่าร้อนชื้นที่เป็นบ้านของ ทำให้ลิงทามารินลดลงไปมาก

ที่แย่ไปกว่านั้น ลิงทามารินชนิดนี้ถูกแย่งพื้นที่หากินที่ทับซ้อนกันจากลิงทามารินอีกชนิดหนึ่งคือลิงทามารินแขน เหลือง (Golden-Handed Tamarin)

 

8. อีแร้ง Vulture

อีแร้ง Vulture อาศัยอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ของแอฟริกา พวกมันมักอยู่ตามทุ่งหญ้าสะวันนาและป่าไม้ โดยจะทำรังบนต้นไม้ใกล้ๆ กับถิ่นฐานของมนุษย์ พวกมันจะกินซากสัตว์และของเสียต่างๆ

จำนวนของแร้งชนิดนี้ลดลงอย่างมากจนตอนนี้มีสถานะเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ภัยคุกคามหลักมาจากการสารพิษที่ตกค้างในอาหารของพวกมัน การล่าสัตว์ การสูญเสียที่อยู่อาศัย และความเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่

 

9. แมวป่าไอบีเรียน (Iberian Lynx)

แมวป่าชนิดนี้อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปน โดนส่วนใหญ่จะพบได้ในอุทยานแห่งชาติ Doñana National Park ปัจจุบันถิ่นที่อยู่หลักคือเขตภูเขา

แมวป่าไอบีเรียนเป็นสายพันธุ์แมวที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุด โดยในปี 2002 พบว่าประชากรของพวกมันเหลือเพียง 100 ตัวเท่านั้น แต่เนื่องจากความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์ ทำให้ปัจจุบันพวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 404 ตัว

สาเหตุสำคัญของการภัยคุกคามคือการขาดแคลนสัตว์ที่เป็นอาหารหลักของพวกมันอย่างรุนแรง นั่นคือกระต่าย นอกจากนั้น พวกมันบางตัวก็เข้าไปติดกับดักของนักลักลอบจับสัตว์หรือไม่ก็ถูกรถชนตายบนถนนหลวง และถิ่นอาศัยที่เหมาะสมก็ถูกทำลายมากขึ้นๆ ทุกที

 

10. ผีเสื้อจักรพรรดิ

ผีเสื้อจักรพรรดิสามารถพบได้ในทวีปอเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตามในแต่ละปีมันจะย้ายจากทางตอนเหนือ ตอนกลางและทางใต้ของแคนาดาไปยังฟลอริด้าและเม็กซิโก

การเดินทางของผีเสื้อจักรพรรดิเป็นการเดินทางระยะไกล ดังนั้นพวกมันจึงเผชิญกับภัยคุกคามมากมาย ตั้งแต่การลดจำนวนลงของพืชมียางทั่วสหรัฐและแคนาดา

นอกจากนี้ผู้คนยังเป็นอันตรายต่อผีเสื้อด้วย จากความพยายามที่จะอนุรักษ์ไข่ของพวกมัน และปัญหานี้มีการควบคุมดูแลที่น้อยมาก นั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะพยายามช่วยผีเสื้อแต่คุณอาจทำให้พวกมันติดเชื้อได้โดยไม่ตั้งใจ

 

11. หมีขั้วโลก

หมีขั้วโลกอาศัยที่บริเวณน้ำแข็งในแถบอาร์กติกและอยู่ในกลุ่ม IUCN Red List โดยจำนวนประชากรของพวกมันในปี 2015 มี 22,000-31,000 ตัว

อย่างไรก็ตามคาดว่าจำนวนของหมีขั้วโลกจะลดลงอย่างมากใน 35 ปีข้างหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ การรั่วไหลของน้ำมันและก๊าซ และการเพาะพันธุ์ช้าทำให้หมีขั้วโลกมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์

 

12. ปลาสเตอร์เจียน

ปลาสเตอร์เจียนสามารถพบได้ใน Caspian Azov และ Black Sea Basins ซึ่งเป็นที่ที่พวกมันอพยพไปเพื่อที่จะวางไข่

แม้ว่าในอดีตจะมีจำนวนปลาสเตอร์เจียนจำนวนมาก แต่ภายหลังถูกจัดให้อยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถูกล่าโดยมนุษย์เพราะต้องการไข่ของพวกมัน

ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ปลาสเตอร์เจียนอย่างเคร่งครัด โดยการค้าปลาชนิดนี้ รวมทั้งไข่ของมันจึงเป็นสิ่งต้องห้ามและผิดกฎหมายด้วย

 

13. นกอินทรีฟิลิปปินส์

นกชนิดนี้สามารถพบได้เฉพาะในป่าของฟิลิปปินส์เท่านั้น เป็นนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยวัดตามความยาวของปีกและยังเป็นนกประจำชาติของฟิลิปปินส์อีกด้วย

นกอินทรีของฟิลิปปินส์ถูกจัดว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยสาเหตุหลักคือการตัดไม้ทำลายป่า อย่างไรก็ตามปัจจุบันการฆ่านกอินทรีนี้ถือมีความผิดทางกฎหมาย และต้องถูกลงโทษจำคุก 12 ปี และปรับอีกมหาศาล

 

14. กุย

พื้นที่ปัจจุบันของที่อยู่อาศัยของกุย (Saiga) คือคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน รัสเซีย และมองโกเลีย ในปี 2012 ทาง IUCN จัดให้อยู่ในสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ประชากรของกุยลดลงอย่างมาก เนื่องจากมนุษย์ต้องการนำเขาของพวกมันไปทำแตรเป่า อีกสาเหตุหนึ่งคือการระบาดของโรคติดเชื้อ

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ฤดูหนาวที่รุนแรงกับลมแรงหรือหิมะปกคลุมสูง จนปกคลุมแหล่งอาหารบนพื้นหญ้าของพวกมัน

 

ที่มา brightside

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...

SHARE
เหมียวขี้ส่อง วันๆไม่ทำอะไร ตามแต่เรื่องชาวบ้าน มีความอยากรู้อยากเห็นสูงมาก

ยังมีเรื่องเด็ดอีกเพียบ.....